sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.3.1

2.3.1 Distribució dels ingressos per conceptes

Descripció Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes.
Font CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

CONCEPTE IMPORT
Convenis 18.534.035,60
Serveis 2.257.169,49
Formació 611.417,02
Projectes Europeus 10.403.973,06
Programes Nacionals 10.530.363,07
Altres ingressos i subvencions 160.922,50
Total Ingressos 42.497.880,74
Ingressos per transferències a tercers 10.545.214,24
TOTAL INGRESSOS + Transferències a tercers 53.043.094,98

Darrera actualització: 25/09/2013 12:33:33