sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.3.2

2.3.2 Ingressos per conceptes i unitats

Descripció Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats. Evolució dels ingressos gestionats al llarg dels darrers cinc anys naturals.
Font CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

DESCRIPCIÓ CONVENIS, SERVEIS I FORMACIÓ PROGRAMES NACIONALS PROJECTES EUROPEUS ALTRES SUBVENCIONS TOTAL
110 SG  1.296.986,29  300.000,00  103.030,00 1.700.016,29
118 Prog. INNOVA  105.793,53  301.758,35 407.551,88
120 Consell Social  3.600,00 3.600,00
122 CUDU  1.500,00 1.500,00
124 CUS  102.633,81  126.889,00 229.522,81
126 CUSVD  28.000,00 28.000,00
131 UVR  50.248,52 50.248,52
145 Parc-UPC  79.774,33  52,78 79.827,11
150 CTT  147.942,34  117.521,22  9.958,89 275.422,45
151 Oficina de Patents i Llicències  13.100,75 13.100,75
162 CFIS  25.000,00 25.000,00
200 FME  14.500,00 14.500,00
210 ETSAB  2.500,06 2.500,06
220 ETSEIAT  38.261,06 38.261,06
230 ETSETB  15.011,00 15.011,00
240 ETSEIB  9.000,00  60.000,00 69.000,00
250 ETSECPB  56.666,00 56.666,00
270 FIB  113.277,06 113.277,06
280 FNB  123.265,70 123.265,70
290 ETSAV  237.522,36  9.720,00 247.242,36
300 EETAC  61.208,94  368,48 61.577,42
310 EPSEB  31.675,06 31.675,06
320 EET  107.018,03 107.018,03
330 EPSEM  62.146,60 62.146,60
340 EPSEVG  100,00  106.091,60 106.191,60
370 FOOT  84.425,28 84.425,28
420 INTEXTER  142.642,59  41.795,19  110.601,90 295.039,68
440 IOC  61.626,00  223.967,90 285.593,90
460 INTE  587.732,71  203.050,85  24.711,54 815.495,10
470 CRNE  80.306,08 80.306,08
480 IS.UPC  28.465,93  889,64 29.355,57
665 CPL  4.120,00 4.120,00
666 CATAC  128.035,21  24.775,20 152.810,41
701 AC  2.352.515,63  436.949,88  995.367,50  768,88 3.785.601,89
702 CMEM  521.178,14  132.880,62  356.290,17 1.010.348,93
703 CA  3.054,96  16.636,01 19.690,97
704 CA1  338.264,18  83.345,91 421.610,09
705 CA2  361.456,37 361.456,37
706 EC  740.786,74  399.823,35  89.440,96 1.230.051,05
707 ESAII  556.973,14  503.104,78  240.883,11 1.300.961,03
708 ETCG  560.886,87  315.808,50  299.981,51 1.176.676,88
709 EE  181.873,71  238.138,83  68.680,00 488.692,54
710 EEL  882.123,48  1.105.266,71  503.684,22 2.491.074,41
711 EHMA  352.388,02  224.159,10  156.943,58 733.490,70
712 EM  39.105,07  25.482,60  221.474,36 286.062,03
713 EQ  715.529,53  479.105,74  704.984,65 1.899.619,92
714 ETP  154.268,38  55.599,50 209.867,88
715 EIO  195.579,13  25.987,03 221.566,16
716 EA  23.285,00 23.285,00
717 EGE  43.397,23 43.397,23
718 EGA1  34.628,55  21.192,35 55.820,90
719 EGA2  25.894,12 25.894,12
720 FA  177.937,25  96.632,80  58.796,33 333.366,38
721 FEN  360.938,31  271.897,96  837.043,73 1.469.880,00
722 ITT  409.134,69  69.755,87 478.890,56
723 LSI  253.457,40  244.469,35  659.483,01  194,73 1.157.604,49
724 MMT  192.959,41  41.836,24  6.300,00 241.095,65
725 MA1  39.485,32  26.124,45 65.609,77
726 MA2  84.927,90  64.391,49  34.351,00 183.670,39
727 MA3  33.205,20  107.143,27  17.554,15 157.902,62
729 MF  18.302,41  201.340,00 219.642,41
731 OO  86.384,59 -3.963,55 82.421,04
732 OE  290.759,60  33.008,80  88.831,95 412.600,35
735 PA  122.403,99  11.708,24 134.112,23
736 PE  268.460,51 268.460,51
737 RMEE  262.047,01  32.848,77  17.925,50 312.821,28
739 TSC  1.128.769,85  1.758.219,70  1.215.348,63 4.102.338,18
740 UOT  58.584,54  24.136,00  41.660,26 124.380,80
741 EMRN  179.489,92  8.445,64 187.935,56
742 CEN  81.221,41  400,00  8.000,00 89.621,41
743 MA4  74.413,02  122.496,31  67.472,58 264.381,91
744 ENTEL  223.964,37  262.997,44  319.577,47 806.539,28
745 EAB  218.746,87  118.350,56 337.097,43
746 DIPSE  20.779,99  4.000,00 24.779,99
747 ESSI  85.772,54  81.587,01  257.205,00 424.564,55
909 LIM  159.519,56  23.537,97  124.843,49 307.901,02
910 LCEM  3.710,35 3.710,35
914 CPSV  280.743,02  94.130,19  132.785,47 507.658,68
915 IRI  96.357,86  210.075,89  336.335,60 642.769,35
916 CCABA  13.137,51 13.137,51
917 CTTM  73.333,00 73.333,00
918 CREB  123.491,46  227.133,43  160.552,12 511.177,01
921 CANET  42.105,00 42.105,00
922 CD6  909.138,63  218.772,83 1.127.911,46
927 CTALP  82.830,00  129.695,80 212.525,80
928 CTTC  66.864,00  295.232,06  245.344,98 607.441,04
929 CDEI  211.950,85  68.905,00  27.347,05 308.202,90
930 CTVG  260.695,87  312.931,05  150.000,00 723.626,92
935 CDIF  178.775,58 178.775,58
936 CSSE  207,00 207,00
937 GCEM  167.973,72  3.698,35 171.672,07
941 CIEFMA -8.547,57 -8.547,57
945 SARTI  20.255,40 20.255,40
946 CITCEA  373.542,63  18.699,90  95.810,00 488.052,53
950 LAM  70.254,68  1.804,00 72.058,68
951 CTF  42.500,00 -10,81 42.489,19
952 GRAHI  151.927,29  28.783,40  230.181,50 410.892,19
953 LEAM  74.545,04  19.116,95 93.661,99
954 CREMIT  9.000,00 9.000,00
955 SIMGRUP  9.803,93 9.803,93
956 CRESCA  70.194,20 -111,49 70.082,71
964 CRIT  39.170,52  27.007,20 66.177,72
969 CETpD-UPC  15.678,28  107.222,00 122.900,28
971 MCIA  275.925,00  62.812,70  76.450,49 415.188,19
972 LITEM  71.196,90  103.385,50 174.582,40
973 CERpIE-UPC  738.692,04  16.405,21 755.097,25
974 CER-LaCàN-UPC  67.777,41  109.121,32  581.669,08 758.567,81
975 SEER  167.105,70  124.204,98 291.310,68
TOTAL 21.402.622,11 10.530.363,07 10.403.973,06 160.922,50 42.497.880,74

Darrera actualització: 25/09/2013 12:33:33