sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.4.1

2.4.1 Distribució de la contractació per conceptes

Descripció Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades.
Font CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Concepte Nombre  Import
Convenis 359 14.711.543,74
Programes europeus 75 12.483.642,38
Capacities-Research for the benefit of SMEs 2 267.462,36
Capacities-Research Infrastructures 1 131.634,00
CIP 8 865.033,55
CIVIL Protection 1 309.610,26
Coop -Environment (+climate change) 5 670.420,61
Coop -Food, agriculture+fisheries and biotechnology 1 305.304,00
Coop -GALILEO (dins Transport) 2 146.102,00
Coop -Health 1 268.245,00
Coop -Nanos, mat. and new prod. technologies 2 814.167,00
Coop- PPP Factories of the Future 1 462.850,00
Coop -Transport (+aeronautics) 1 413.315,00
Coop-Information & communication technologies 13 4.153.674,80
Euratom - Nuclear Fission and Radiation Protection 1 74.566,00
European Neighbourhood and Partnership Instrument 1 122.400,00
Interreg 1 75.925,00
KIC INNOENERGY 24 951.900,00
Life 1 478.961,00
People 8 1.971.645,80
Prevention, Preparedness and ..... (CIPS Programme) 1 426,00
Programes nacionals 203 14.581.542,39
MICINN/MITYC/MEPSYD 140 12.301.821,01
Projectes d'investigació 126 11.740.841,01
Accions Complementàries 14 560.980,00
Altres institucions estatals 11 203.535,18
GENERALITAT 36 1.855.339,91
Altres administracions catalanes 16 220.846,29
TOTAL 41.776.728,51

Darrera actualització: 25/09/2013 12:33:33