sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.4.2

2.4.2 Projectes signats per unitats

Descripció Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Convenis Projectes Europeus Projectes Nacionals Total
Nre Import Nre Import Nre Import
110 SG        5              568.401,47                    568.401,47
120 CS        2                      3.600                       3.600,00
124 CUS        5              140.388,31        1                  478.961        2                    21.000                    640.349,31
126 CUSVD        3                    28.000                      28.000,00
131 UVR        3               35.550,00        3                  294.767                    330.317,37
132 GPE        2               36.950,00                      36.950,00
150 CTT        3               1.029.872                 1.029.871,78
162 CFIS        1               25.000,00                      25.000,00
220 ETSEIAT        2               38.056,35                      38.056,35
240 ETSEIB        1                 9.000,00        1                    60.000                      69.000,00
250 ETSECCPB        1              169.998,00                    169.998,00
270 FIB        4              110.366,80                    110.366,80
290 ETSAV        6              147.686,36        1                      3.000                    150.686,36
300 EETAC        2                    17.000        2                    68.890                      85.890,00
320 EET        1               25.388,76                      25.388,76
370 EUOOT        1                        750                          750,00
420 INTEXTER        2                 4.550,00        1                    46.800                      51.350,00
460 INTE      10                  206.293        4                  311.338                    517.631,51
470 CRNE        3              122.750,00                    122.750,00
480 IS.UPC        3                    63.635        1                    36.100                      99.734,91
666 CATAC        3              120.275,20                    120.275,20
701 AC      20               2.055.353        5               1.576.559        8               1.416.447                 5.048.358,61
702 CMEM      11              746.938,03        2                  331.386        6                  668.101                 1.746.425,28
703 CA        1                    14.040                      14.040,00
704 CA I        6              128.596,98        2                    65.672                    194.268,82
705 CA II        9                  103.194                    103.193,71
706 EC      11              356.563,00        1                    20.000      12                  866.637                 1.243.200,29
707 ESAII      11                  300.288        2                  133.034        4                  512.084                    945.405,40
708 ETCG        9              493.281,63        1                  142.000        7                  663.530                 1.298.811,76
709 EE        4                    90.339        4                    90.300                    180.639,00
710 EEL      15              602.384,06        6                  376.509      10                  499.328                 1.478.220,15
711 EHMA        9                  291.124        2                  445.421        4                  206.334                    942.878,57
712 EM        2               26.100,00        1                  462.850        1                    80.730                    569.680,00
713 EQ      24                  793.098        5               1.099.432        8                  892.530                 2.785.059,64
714 ETP        5               44.616,00        1                    93.600                    138.216,00
715 EIO        5                    97.234        4                  240.715                    337.948,64
716 EA        1               30.000,00                      30.000,00
717 EGE        4                    37.778                      37.778,36
718 EGA I        1                 2.905,60        2                    34.590                      37.495,60
719 EGA II        1                    16.000                      16.000,00
720 FA        2               10.500,00        1                  116.677        3                  227.810                    354.987,00
721 FEN      10                  330.829        2                  854.937        6                  564.560                 1.750.326,07
722 ITT        6              258.875,00        6                  330.937                    589.811,60
723 LSI        5                  219.769        3                  663.408        5                  377.162                 1.260.339,35
724 MMT        1                 1.900,00        1                      7.000        1                      2.000                      10.900,00
725 MA I        1                      2.345        3                  419.297                    421.641,67
726 MA II        1               65.760,00        2                  201.825                    267.585,00
727 MA III        5                  200.370                    200.370,00
729 MF        2               15.100,00        1                  462.850        1                    58.500                    536.450,00
731 OO        6                  235.250                    235.249,72
732 OE        2               27.780,15                      27.780,15
735 PA        6                    49.650        1                      2.000                      51.650,00
736 PE        7              165.642,17                    165.642,17
737 RMEE        3                  133.810        2                    40.923        3                  103.970                    278.702,48
739 TSC      21              983.838,27        8               2.207.877      11               1.241.758                 4.433.472,87
740 UOT        1                    22.000        4                  265.700                    287.700,00
741 EMRN        2               98.201,00        5                  152.770                    250.971,00
742 CEN        1                    20.000        1                      2.000                      22.000,00
743 MA IV        4              160.000,00        1                    29.425                    189.425,00
744 ET        5                    72.609        3                  326.077        8                  563.332                    962.018,14
745 EAB        7              111.190,17        1                    12.123                    123.313,37
746 DiPSE        2                      9.324        2                  128.605                    137.929,00
747 ESSI        4               55.129,57        1                  532.149                    587.278,57
909 LIM        4                  107.000        2                  264.808        4                  292.057                    663.865,44
914 CPSV        6              280.122,62        1                    75.925        3                  106.913                    462.960,57
915 IRI        2                  115.000        1                  132.467        2                    13.438                    260.905,00
917 CTTM        1               73.333,00                      73.333,00
918 CREB        1                    30.000                      30.000,00
922 CD6        8              913.635,00        7                  259.794                 1.173.429,40
927 CTALP        1                      9.000                       9.000,00
928 CTTC        1               35.244,00        4                  258.000        2                  165.240                    458.484,00
929 CDEI        5                  137.800        2                  129.084                    266.884,00
930 CTVG        7              145.901,26        2                  438.315                    584.216,26
935 CDIF        4                  186.263                    186.262,82
937 GCEM        1                      3.765                       3.765,00
946 CITCEA        2                  158.862        5                  175.600        5                  192.385                    526.846,50
950 LAM        2               91.785,68                      91.785,68
951 CTF        1                    12.500                      12.500,00
952 GRAHI        4               50.550,00        1                  309.610                    360.160,26
953 LEAM        2                    93.985                      93.984,94
956 CRESCA        2               48.400,00                      48.400,00
964 CRIT        1                    82.984                      82.984,26
969 CETpD-UPC        2              117.600,04        1                  201.043                    318.643,04
971 MCIA        3                  208.955        1                    34.000        3                  139.356                    382.310,94
972 LITEM        1              106.000,00        4                  217.892                    323.891,77
973 CERpIE-UPC        2                  167.689                    167.689,12
974 CER-LaCàN-UPC        2              197.000,00        2                  140.000                    337.000,00
975 SEER        2                  284.600        1                    55.296                    339.895,70
TOTAL    366              14.711.544      75              12.483.642     195              14.581.542                    41.776.729

Darrera actualització: 25/09/2013 12:33:33