sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.5

2.5 Formació continuada gestionada per la Fundació Politècnica de Catalunya

Descripció Formació continuada gestionada per la Fundació Politècnica de Catalunya: Evolució dels ingressos de la FUPC distribuïts per unitats, al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font Oficina Tècnica RDI
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2009-2010 2011-2012
122 CUDU  378.250,18  123.076,74  81.782,31  76.632,62  31.022,02
124 Càtedra Unesco de Sostenibilitat  304.884,49  213.013,18  200.634,33  153.051,19  34.151,27
125 Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura  -  -  25.163,50  20.045,50  16.207,00
190 CEIB  780,00  3.394,94  -  -  -
191 CENIT  -  -  -  18.713,09  14.657,10
200 FME  51.180,00  30.708,00  22.519,20  53.227,20  40.944,00
210 ETSAB  136.398,25  99.754,11  112.481,53  130.810,41  198.541,66
220 ETSEIAT  206.855,65  219.488,15  227.480,87  160.235,51  170.730,84
230 ETSETB  180.043,66  124.713,59  -  -  -
240 ETSEIB  1.124.073,96  191.674,45  391.796,34  641.347,21  299.152,89
250 ETSECCPB  18.756,35  330,24  46.629,20  -  205.201,20
270 FIB  7.367,36  34.101,54  18.762,23  29.674,02 -2.314,49
280 FNB  679.877,83  166.225,39  369.808,14  158.352,65  162.120,37
290 ETSAV  128.699,45  241.547,88  195.951,16  208.625,05  6.364,00
300 EPSC  (2.247,50)  -  19.143,47  25.909,87  5.657,88
310 EPSEB  92.433,54  111.620,54  79.435,28  158.112,07  176.755,33
320 EUETIT  18.212,83  -  8.029,80  7.786,18
340 EPSEVG  -  -  -  102.104,28  138.090,39
370 EUOOT  3.606,00  1.625,40  -  -  -
390 ESAB  69.265,19  74.334,22  -  -  -
410 ICE  21.957,20  26.427,30  2.263,80  -  3.521,32
440 IOC  130.334,90  205.333,17  185.385,61  186.001,88  144.535,64
444 IAAC  130.554,93  59.976,53  -  -  -
460 INTE  34.175,56  40.153,71  14.739,84  20.267,28  -
656 Càtedra Applus+ en Seguretat de l'Automòbil  2.535,61  -  -  -  -
666 Càtedra d'Accessibilitat  2.900,72  -  -  -
701 AC  36.200,11  47.371,38  35.289,67  -  1.849,00
702 CMEM  3.971,34  4.921,75  9.297,70  -  -
703 CA  29.249,87  60.986,77  22.220,61  50.976,61  78.828,10
704 CA1  923.944,90  663.771,80  814.038,08  588.775,00  631.100,92
705 CA2  85.912,45  79.301,69  124.220,73 -6.263,53  -
706 EC  74.553,51  97.803,10  101.848,20  63.292,58  -
707 ESAII  82.186,02  94.869,82  122.116,43  116.365,24  17.261,63
708 ETCG  19.974,68  21.448,81  17.577,93  11.195,63  9.670,31
709 EE  51.445,95  58.086,73  84.154,59  55.974,77  178.739,29
710 EEL  11.747,14  31.943,02  -  -  -
711 EHMA  231.415,54  65.616,23  83.220,12  117.842,95  12.309,07
712 EM  52.077,43  203.782,33  124.747,51  137.229,45  188.787,28
713 EQ  264.619,32  213.858,96  127.379,54  104.460,98  11.021,58
715 EIO  120.985,82  140.950,96  188.166,18  170.302,99  247.873,02
716 EA  273.573,96  232.576,42  201.327,61  265.795,40  242.305,54
717 EGE  22.772,60  37.023,23  25,00  9.655,10  -
718 EGA1  119.802,02  149.458,06  132.096,27 -516,06  49.974,35
719 EGA2  49.002,62  32.988,53  11.716,02  -  -
722 ITT  166.319,20  176.019,40  215.041,76  75.224,89  116.246,15
723 LSI  561.492,46  524.108,75  568.067,86  316.594,47  234.190,51
724 MMT  146.779,57  76.868,06  47.148,13  20.860,10  30.875,47
731 OO  1.121,69  409,44  82.726,14  -  -
732 OE  4.463.585,96  2.049.955,76  1.769.546,98  1.900.235,54  1.811.478,18
735 PA  219.586,64  87.150,84  241.518,78  133.021,71  77.905,30
736 PE  8.990,17  5.544,50  31.731,07  54.765,56  183.379,81
737 RMEE  56.289,85  150.844,38  103.415,36 -603,68  928,08
739 TSC  -  -  -  3.198,75  32.581,25
740 UOT  486.914,28  668.691,57  377.584,00  347.158,78  397.845,72
741 EMRN  8,05  -  -  -  -
742 CEN  61.979,82  65.061,73  61.025,06  54.228,31  64.751,23
744 ENTEL  25.383,51  5.783,55  -  -  -
745 EAB  145.222,56  116.993,30  203.260,41  147.706,95  4.496,53
747 ESSI  -  -  24.453,81  146.997,71  207.187,63
801 EUNCET  64.003,63  115.827,06  55.821,39  82.809,16  36.122,74
802 EAE  -  -  -  -  4.350,30
803 EMFPC  -  -  -  150,00  -
804 CITM  -  34.308,15  46.969,09  19.860,75  33.207,71
830 ESAB  -  -  57.992,93  25.104,10  5.624,40
860 EUETII  2.395,15  1.429,16  1.285,16  1.521,76  1.748,41
902 CIMNE  -  52.655,91  117.095,58  85.534,58  9.546,00
909 LEM  -  -  -  -  53.875,45
914 CPSV  -  -  1.620,70  136.599,40  181.275,93
919 FUPC  -  3.589.748,88  3.555.321,79  3.468.488,49  4.810.877,67
925 CPA  7.298,61  -  -  -  -
926 CTM  1.830,02  3.201,60  1.334,00  -  -
950 LAM  10.141,80  62.330,20  26.369,30  -  -
956 CRESCA  29.043,13  13.094,98  2.103,46  -  -
958 ESPRL  102.567,00  123.096,33  95.832,00  24.000,00  1.221,46
Centre Universitari de la Visió  27.518,23  24.956,64  13.818,58  28.464,97  14.725,91
TOTAL  12.762.802,77  12.152.338,86  11.902.532,14  10.907.905,42  11.629.500,35

Darrera actualització: 02/08/2013 13:32:56