sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.1.1

3.1.1 Professorat PDI

Descripció Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre de 2012 distribuït segons unitat acadèmica, categoria i gènere.
Font Servei de Personal
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

MODIFICACIÓ DELS CRITERIS D'EXTRACCIÓ DE LES DADES DE PERSONAL
Nou criteri vigent a partir del curs acadèmic 2012-13
Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre de 2012. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.
Criteri anterior al curs acadèmic 2012-13
Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre de 2012, amb plaça catalogada i finançada per capítol primer del pressupost de la UPC.
Professorat segons el criteri nou
Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL PDI FUNCIONARI  PDI
LABORAL
TOTAL
PDI
CATEDRÀTIC UNIVERSITARI TITULAR UNIVERSITARI CATEDRÀTIC ESCOLA UNIVERSITÀRIA TITULAR ESCOLA UNIVERSITÀRIA AGREGAT CATEDRÀTIC CONTRACTAT COL·LAB. PERMANENT AJUDANT ASSOCIAT EMÈRIT LECTOR VISITANT ALTRES
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H
200 FME  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  2
210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  2  1  4
220 ETSEIAT  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  2  3  -  1  -  1  2  15  18
230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
240 ETSEIB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3
250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  7  10
290 ETSAV  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  -  3  5
300 EETAC  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  1  1  4  -  -  -  1  -  3  -  -  -  1  2  9  12
320 EET  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  1  3
330 EPSEM  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1
340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2
410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  6  13
420 INTEXTER  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1
460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3
470 CRNE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
480 IS.UPC  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  2
701 AC  -  13  6  28  -  -  1  -  1  13  -  -  9  8  -  2  4  24  -  -  -  5  -  -  -  -  7  41  14  52  114
702 CMEM  2  7  2  7  -  3  -  1  2  3  -  1  2  -  1  1  2  15  -  -  2  2  -  -  -  -  4  18  9  22  53
703 CA  -  2  3  11  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  1  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  3  15  2  6  26
704 CA I  -  10  1  5  -  -  -  4  1  -  1  -  2  1  4  3  9  33  -  -  -  -  -  -  -  -  1  19  17  37  74
705 CA II  -  -  1  1  -  -  4  11  -  -  -  -  2  3  -  5  7  19  -  -  1  -  -  -  -  -  5  12  10  27  54
706 EC  -  7  2  5  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  1  2  4  26  -  1  3  3  -  1  -  -  2  12  12  33  59
707 ESAII  1  6  2  19  -  1  -  3  3  5  -  -  1  14  -  2  1  13  -  -  -  1  -  -  -  -  3  29  5  35  72
708 ETCG  -  10  1  7  -  2  2  6  2  4  -  -  2  1  -  -  2  5  -  1  -  -  -  -  -  -  3  25  6  11  45
709 EE  -  1  -  14  -  2  1  17  -  4  -  -  -  8  -  4  3  18  -  -  -  6  -  -  -  -  1  34  3  40  78
710 EEL  -  11  5  60  -  2  -  15  2  9  -  -  1  12  -  1  1  1  -  1  -  1  -  -  -  -  5  88  4  25  122
711 EHMA  -  5  -  3  -  -  -  1  1  2  -  2  -  3  -  -  1  6  -  -  -  1  -  -  -  -  -  9  2  14  25
712 EM  -  4  3  5  -  2  -  3  3  2  -  -  4  12  2  1  7  26  -  -  1  3  -  -  -  -  3  14  17  44  78
713 EQ  1  10  14  8  1  9  5  2  10  10  -  2  3  2  -  1  1  3  -  -  -  3  -  -  -  -  21  29  14  21  85
714 ETP  1  3  1  1  -  2  2  1  -  -  -  -  -  -  -  1  2  2  -  -  1  -  -  -  -  -  4  7  3  3  17
715 EIO  3  4  6  12  -  -  -  1  2  -  -  -  1  3  -  -  9  6  -  -  -  3  -  -  -  -  9  17  12  12  50
716 EA  -  6  3  7  -  -  2  4  -  -  -  -  -  -  1  1  2  13  -  -  -  -  -  -  -  -  5  17  3  14  39
717 EGE  -  1  -  3  -  -  2  21  -  -  -  -  1  8  -  2  4  11  -  -  -  -  -  -  -  -  2  25  5  21  53
718 EGA I  -  1  2  11  -  -  3  5  -  1  -  -  1  4  -  3  8  13  -  -  -  -  -  -  -  -  5  17  9  21  52
719 EGA II  -  -  -  1  -  -  2  8  -  -  -  -  1  2  1  2  3  6  -  -  -  -  -  -  -  -  2  9  5  10  26
720 FA  -  4  9  11  -  1  2  2  -  8  -  1  2  1  -  3  2  8  -  -  1  4  -  -  -  -  11  18  5  25  59
721 FEN  1  8  11  30  -  3  1  6  2  11  -  -  1  1  1  3  1  1  -  1  3  3  -  1  -  -  13  47  8  21  89
722 ITT  -  5  1  1  1  -  -  3  -  -  -  -  -  4  1  4  3  21  -  -  1  2  -  -  -  -  2  9  5  31  47
723 LSI  3  11  10  33  -  -  2  3  6  5  -  -  7  13  -  -  -  2  -  -  1  5  -  -  -  -  15  47  14  25  101
724 MMT  -  5  2  11  -  -  -  2  -  4  -  -  1  2  1  -  -  4  -  -  1  -  1  -  -  -  2  18  4  10  34
725 MA I  1  6  8  17  -  -  -  2  5  5  -  -  -  1  1  1  -  2  -  -  3  1  -  -  -  -  9  25  9  10  53
726 MA II  -  8  10  20  -  -  2  3  1  2  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  31  3  3  49
727 MA III  2  4  6  12  1  4  6  3  4  5  -  2  4  4  -  -  6  26  -  -  3  5  -  -  -  -  15  23  17  42  97
729 MF  -  3  2  8  -  1  -  1  -  1  -  -  -  1  -  3  2  11  -  -  -  3  -  -  -  -  2  13  2  19  36
731 OO  1  2  4  5  1  2  18  8  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  1  1  1  -  -  -  24  17  4  3  48
732 OE  -  6  6  12  1  2  3  4  -  1  -  -  6  10  11  3  39  115  -  -  1  5  -  -  -  -  10  24  57  134  225
735 PA  -  5  1  14  -  -  3  7  1  2  -  -  -  -  1  3  22  68  -  -  2  4  -  -  -  -  4  26  26  77  133
736 PE  -  1  3  5  -  -  5  -  1  -  -  -  -  2  -  1  5  17  -  -  1  1  -  -  -  -  8  6  7  21  42
737 RMEE  -  11  1  4  -  1  1  1  2  5  -  -  -  4  2  7  4  37  -  -  -  1  -  -  -  -  2  17  8  54  81
739 TSC  2  35  14  44  -  2  -  4  1  5  -  -  3  11  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  16  85  4  17  122
740 UOT  1  8  1  10  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  6  19  -  -  -  -  -  -  -  -  2  18  7  21  48
741 EMRN  -  -  4  2  2  2  1  4  -  -  -  1  -  1  2  -  1  2  -  -  -  2  -  -  -  -  7  8  3  6  24
742 CEN  -  -  -  6  -  -  -  2  -  2  -  -  1  5  1  -  2  11  -  -  -  -  -  1  -  -  -  8  4  19  31
743 MA IV  -  7  8  21  -  1  3  -  1  4  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  2  3  -  -  1  -  11  29  6  7  53
744 ET  -  5  3  20  -  -  -  5  2  5  -  -  4  7  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  3  30  6  15  54
745 EAB  1  2  2  5  4  6  -  -  2  1  -  1  8  13  1  1  -  3  -  -  1  1  -  -  -  -  7  13  12  20  52
746 DiPSE  -  -  2  4  1  -  -  4  -  -  -  -  2  1  -  -  1  9  -  -  -  -  -  -  -  -  3  8  3  10  24
747 ESSI  -  3  3  2  -  1  -  2  2  3  -  -  2  1  -  -  1  7  -  -  1  1  -  -  -  -  3  8  6  12  29
915 IRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  4
930 CTVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  1
TOTAL  20  241  164  511  12  49  71  175  63  129  1  10  74  166  32  64  184  646  -  4  31  76  4  10  1  1  267  976  390  1.106  2.739
Professorat a 31 de desembre de 2012
Sexe CuentaDeNif_Passaport hores contracte setmanal CuentaDeNif_Passaport Categoria del professor CuentaDeNif_Passaport
Dones 657 Temps Complet 1857 CU 261 PDI nacionalitat estrangera 122
Homes 2082 Temps Parcial 882 TU 675 PDI nacionalitat espanyola 2617
CEU 61
TEU 246
Agregat 192
Cated. Contractat 11
Col. Perm. 240
Ajudant 96
Associat 830
Emèrit 4
Lector 107
Visitant 14
Altres 2
      (tornar a l'inici)
Professorat segons el criteri antic
Unitat PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL PDI FUNCIONARI TOTAL PDI LABORAL TOTAL 
Catedràtic Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Universitat Titular Escola Universitària Agregat Ajudant Cated.
Contractat
Associat Col·lab. Permanent Col·lab. Temporal Lector Visitant
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T
210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  2
220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  2  3  -  -  2  12  2  12  14
230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
300 EETAC  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  -  -  1  4  -  -  -  -  -  1  -  3  -  1  2  9  2  10  12
340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  2
410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  6  7  6  13
420 INTEXTER  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  1
460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  3
701 AC  -  12  -  -  5  25  1  -  1  12  -  1  -  -  2  16  9  7  -  -  -  5  -  -  6  37  12  41  18  78  96
702 CMEM  2  7  -  2  2  6  -  1  1  2  1  1  -  1  2  6  2  -  -  -  1  1  -  -  4  16  7  11  11  27  38
703 CA  -  2  -  -  3  11  -  2  -  -  -  1  -  -  2  4  -  1  -  -  -  -  -  -  3  15  2  6  5  21  26
704 CA I  -  8  -  -  1  5  -  4  1  -  3  3  1  -  9  33  2  1  -  -  -  -  -  -  1  17  16  37  17  54  71
705 CA II  -  -  -  -  1  1  4  11  -  -  -  5  -  -  7  19  2  3  -  -  1  -  -  -  5  12  10  27  15  39  54
706 EC  -  7  -  -  2  2  -  -  3  -  1  2  -  -  4  26  -  -  -  -  3  3  -  -  2  9  11  31  13  40  53
707 ESAII  -  6  -  1  1  15  -  2  2  3  -  2  -  -  -  10  1  12  -  -  -  1  -  -  1  24  3  28  4  52  56
708 ETCG  -  10  -  2  1  7  2  6  2  4  -  -  -  -  1  5  2  1  -  -  -  -  -  -  3  25  5  10  8  35  43
709 EE  -  1  -  1  -  11  -  17  -  2  -  3  -  -  2  14  -  6  -  -  -  3  -  -  -  30  2  28  2  58  60
710 EEL  -  10  -  1  5  59  -  13  2  7  -  1  -  -  -  1  1  11  -  -  -  -  -  -  5  83  3  20  8  103  111
711 EHMA  -  5  -  -  -  3  -  1  1  2  -  -  -  2  1  6  -  3  -  -  -  1  -  -  -  9  2  14  2  23  25
712 EM  -  4  -  2  3  5  -  3  3  1  2  1  -  -  7  20  2  10  -  -  1  1  -  -  3  14  15  33  18  47  65
713 EQ  1  10  1  9  13  6  5  2  5  5  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  3  -  -  20  27  7  10  27  37  64
714 ETP  1  3  -  2  1  1  2  1  -  -  -  1  -  -  2  2  -  -  -  -  1  -  -  -  4  7  3  3  7  10  17
715 EIO  3  4  -  -  6  12  -  1  2  -  -  -  -  -  8  4  1  3  -  -  -  3  -  -  9  17  11  10  20  27  47
716 EA  -  5  -  -  3  7  2  4  -  -  1  1  -  -  2  13  -  -  -  -  -  -  -  -  5  16  3  14  8  30  38
717 EGE  -  1  -  -  -  3  2  21  -  -  -  2  -  -  3  4  1  2  -  -  -  -  -  -  2  25  4  8  6  33  39
718 EGA I  -  1  -  -  2  11  3  4  -  1  -  3  -  -  8  13  1  4  -  -  -  -  -  -  5  16  9  21  14  37  51
719 EGA II  -  -  -  -  -  1  2  8  -  -  1  2  -  -  3  6  1  2  -  -  -  -  -  -  2  9  5  10  7  19  26
720 FA  -  3  -  1  8  10  2  2  -  7  -  3  -  1  2  8  2  1  -  -  1  4  -  -  10  16  5  24  15  40  55
721 FEN  1  7  -  -  7  29  1  6  2  8  1  3  -  -  -  -  -  1  -  -  2  2  -  -  9  42  5  14  14  56  70
722 ITT  -  5  1  -  1  1  -  2  -  -  1  4  -  -  3  21  -  4  -  -  1  2  -  -  2  8  5  31  7  39  46
723 LSI  3  11  -  -  10  33  2  3  6  5  -  -  -  -  -  1  7  9  -  -  1  5  -  -  15  47  14  20  29  67  96
724 MMT  -  5  -  -  2  11  -  2  -  4  1  -  -  -  -  3  1  2  -  -  1  -  -  -  2  18  3  9  5  27  32
725 MA I  1  6  -  -  8  17  -  2  5  5  1  1  -  -  -  2  -  1  -  -  3  1  -  -  9  25  9  10  18  35  53
726 MA II  -  8  -  -  9  20  2  2  1  2  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  11  30  3  3  14  33  47
727 MA III  2  3  1  4  6  11  6  3  1  2  -  -  -  1  4  15  4  3  -  -  1  4  -  -  15  21  10  25  25  46  71
729 MF  -  3  -  -  2  7  -  1  -  1  -  3  -  -  2  5  -  1  -  -  -  1  -  -  2  11  2  11  4  22  26
731 OO  1  2  1  2  4  5  18  7  -  -  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  1  1  -  -  24  16  4  3  28  19  47
732 OE  -  5  1  2  6  11  3  4  -  1  10  2  -  -  36  109  3  9  -  -  1  5  -  -  10  22  50  126  60  148  208
735 PA  -  5  -  -  1  13  3  7  1  2  1  3  -  -  21  68  -  -  -  -  2  4  -  -  4  25  25  77  29  102  131
736 PE  -  1  -  -  3  4  4  -  1  -  -  1  -  -  5  16  -  2  -  -  1  1  -  -  7  5  7  20  14  25  39
737 RMEE  -  10  -  -  1  4  1  1  1  3  2  6  -  -  3  25  -  2  -  -  -  1  -  -  2  15  6  37  8  52  60
739 TSC  2  34  -  2  13  44  -  4  1  5  -  -  -  -  -  -  3  11  -  -  -  -  -  -  15  84  4  16  19  100  119
740 UOT  1  7  -  -  1  9  -  -  1  -  -  -  -  -  6  19  -  2  -  -  -  -  -  -  2  16  7  21  9  37  46
741 EMRN  -  -  2  2  4  2  1  4  -  -  2  -  -  1  1  2  -  1  -  -  -  2  -  -  7  8  3  6  10  14  24
742 CEN  -  -  -  -  -  6  -  2  -  2  1  -  -  -  1  11  1  5  -  -  -  -  -  -  -  8  3  18  3  26  29
743 MA IV  -  7  -  1  8  20  3  -  1  4  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  2  3  -  -  11  28  5  7  16  35  51
744 ET  -  5  -  -  3  20  -  5  2  5  -  -  -  -  -  -  4  7  -  -  -  3  -  -  3  30  6  15  9  45  54
745 EAB  1  1  3  5  2  5  -  -  2  1  1  1  -  1  -  3  8  13  -  -  1  1  -  -  6  11  12  20  18  31  49
746 DiPSE  -  -  1  -  2  4  -  4  -  -  -  -  -  -  1  9  1  1  -  -  -  -  -  -  3  8  2  10  5  18  23
747 ESSI  -  3  -  1  3  2  -  2  2  3  -  -  -  -  1  5  2  1  -  -  1  1  -  -  3  8  6  10  9  18  27
 TOTAL   19  227  11  40  153  480  69  165  51  103  30  58  1  8  164  547  65  143  -  -  26  63  2  6  252  912  339  928  591  1.840  2.431
Dades a 31 de desembre de 2012
PDI nacionalitat estrangera 99
PDI nacionalitat espanyola 2332
% % CU 0,1
Dona 0,243 PDI TC 0,69 CEU 0,02
Home 0,757 PDI TP 0,31 TU 0,26
TEU 0,1
Agregat 0,06
Ajudant 0,04
Cated. Contractat 0
Associat 0,29
Col.Perm. 0,09
Col.Temp. 0
Lector 0,04
Visitant 0
      (tornar a l'inici)

Darrera actualització: 15/10/2013 16:02:04