sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.1.2

3.1.2 Personal investigador propi, vinculat i altre personal investigador per unitat acadèmica

Descripció Personal investigador propi, vinculat i altre personal investigador per unitat acadèmica
Font Servei de Personal
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Personal investigador propi Personal investigador vinculat (3)
Personal investigador ordinari (1) Altre personal investigador propi (2)
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
181 UTGCBL  -  -  -  -  -  -  -  1  1
250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  1  1
410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  2  2
420 INTEXTER  2  -  2  -  -  -  -  -  -
440 IOC  -  -  -  -  -  -  -  -  -
460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -
701 AC  -  -  -  -  1  1  -  -  -
702 CMEM  -  -  -  1  1  2  -  -  -
703 CA  1  -  1  -  -  -  -  -  -
704 CA1  -  1  1  -  -  -  -  -  -
706 EC  -  -  -  1  1  2  -  -  -
707 ESAII  -  -  -  -  1  1  -  -  -
708 ETCG  -  -  -  1  3  4  -  -  -
710 EEL  -  -  -  -  1  1  -  1  1
711 EHMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -
712 EM  -  2  2  -  -  -  -  -  -
713 EQ  -  3  3  2  -  2  -  -  -
714 ETP  -  1  1  -  -  -  -  -  -
721 FEN  -  -  -  2  5  7  -  -  -
722 ITT  -  -  -  -  -  -  1  1  2
723 LSI  -  -  -  -  1  1  1  1  2
724 MMT  -  2  2  -  -  -  -
725 MA1  -  -  -  1  -  1  -
726 MA2  -  -  -  -  2  2  2  2
727 MA3  -  -  -  1  3  4  -
731 OO  -  -  -  -  -  -  -
732 OE  -  -  -  -  -  -  1  1
736 PA  -  -  -  -  -  -  -
737 RMEE  -  2  2  -  -  -  -
739 TSC  -  -  -  3  4  7  -
740 UOT  -  -  -  -  -  -  1  1
743 MA4  -  -  -  -  1  1  -
744 ENTEL  -  -  -  -  1  1  -
745 EAB  -  -  -  -  -  -  2  1  3
747 ESSI  -  -  -  -  -  -  1  1
915 IRI  -  -  -  1  -  1  -
TOTAL 3 11 14 13 25 38 9 8  17
(1) Inclou les següents categories: Investigadores/investigadors i directores/directors de recerca
(2) Inclou les investigadores/investigadors contractats mitjançant els programes següents: Ramon y Cajal, Marie Curie, PIV, CRED, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós i postdoctorals
(3) Inclou les investigadores/investigadors contractats per ICREA i destinats a la UPC
Dades a 31/12/2012

Darrera actualització: 18/09/2013 10:59:48