sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.1.5

3.1.5 Activitats de l'ICE per al personal docent i investigador

Descripció Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2012
PROGRAMES DE FORMACIÓ NOMBRE DE CURSOS NOMBRE D'ASSISTENTS HORES DE FORMACIÓ
Programa de formació inicial (ProFI + jornada d'acollida) 16 315 4.279
Formació continuada per a la docència 32 753 4.054
Formació en Atenea 23 444 1.519
Formació en competències 4 46 202
Formació en anglès per a la docència 14 121 2.270
Formació en recerca i transferència de resultats 22 331 2.616
Formació en extensió universitària 1 11 55
Formació en direcció i coordinació 8 82 456
Formació en prevenció de riscos laborals 14 129 532
Total Formació 134 2.232 15.983
ACTUACIONS MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE NOMBRE D'ACTUACIONS
Difusió i suport a les diferents convocatòries i premis de projectes de millora de la docència; conv. UPC 29 projectes i 1a.expo.electr
Publicació documents: JOTSE (volum II, números 1 i 2)  / JID RIMA 2012: recull d'experiències
Projecte RIMA: creació d'un nou grup; Butlletí RIMA (2 números 2012) 17 grups; 1 de nou
Suport a projectes institucionals: Millora gestió pràctiques externes estudiants UPC,  Campus científics d'estiu (MEC)… 
Projectes iniciativa ICE: anàlisi, formació i acreditació de les competències docents del professorat universitari
Desenvolupament de projectes TIC de millora de la docència 
Atenea: 
   - Dades d'ús 871.485 visites/mes (mitjana)
   - Actuacions de suport al professorat en el seu ús 1.288 intervencions
   - 3ª convocatòria d'ATENEA Labs 5 propostes / 6 grups treball
   - Enquesta de satisfacció del professorat: nivell de satisfacció 3,6 sobre 5
Factories:  29 mat.catalogats;  364 actuacions de suport; 73 vídeos  d'autoenregistrament de l'estudiantat estudiantat

Darrera actualització: 27/09/2013 12:33:09