sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.1

3.2.1 Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats acadèmiques

Descripció Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques.
Font Servei de Personal
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

MODIFICACIÓ DELS CRITERIS D’EXTRACCIÓ DE LES DADES DE PERSONAL
Nou criteri vigent a partir del curs acadèmic 2012-13
Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre de 2012. Inclou tot el PAS, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. No s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.
Criteri anterior al curs acadèmic 2012-13
Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre de 2012, amb plaça catalogada i finançada per capítol primer del pressupost de la UPC. No s’inclou el Personal de Suport a la Recerca..
Personal d'Administració i Serveis segons el nou criteri
PAS FUNCIONARI PAS LABORAL Total PAS
Unitat Esc. Tècn. de Gestió Esc. Gestió Esc. Administ. Esc. Aux. Administ. GRUP I GRUP II GRUP III GRUP IV Personal Eventual
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T
001 SP 1 5 2 9 3 15 1 1 31 6 37
002 SE 3 1 1 14 4 2 20 5 25
007 SGA 1 4 1 8 2 2 1 15 4 19
008 OD 1 2 1 1 1 4 2 6
012 Rectorat 1 9 8 3 21 0 21
017 Unitat Prisma 4 1 1 4 4 3 9 8 17
020 SDP 3 2 1 2 1 8 1 9
022 OTRDI - CTT 1 2 1 3 1 6 2 8
023 OEEES 1 1 0 1
024 OIO 1 1 2 0 2
025 OSI 1 2 2 3 2 5
026 USGA 1 12 13 0 13
027 OAE 1 1 1 2 1 4 2 6
033 SPA 1 2 1 3 1 4 2 1 2 1 12 6 18
038 GJ 1 1 1 2 1 3
050 ASU 1 0 1 1
051 SDO 4 1 1 1 7 0 7
052 GPAQ 3 3 2 1 2 2 8 5 13
053 VPO 1 1 1 2 2 2 1 4 6 10
055 VDRSU 1 0 1 1
056 AR 1 1 0 1
057 VE 1 1 1 2 1 3
058 AMCP 1 1 1 2 1 3
060 AD 1 1 1 3 0 3
061 ATIC 1 0 1 1
062 AO 1 2 1 2 2 4
063 ASJ 2 1 2 1 3
069 APAQ 1 0 1 1
101 SCG 1 1 1 1 2 3
102 SI 2 1 2 2 1 1 1 3 5 8 13
111 URII 2 1 6 1 3 1 13 1 14
115 Juntes i Comitès Personal 1 1 0 1
118 INNOVA 1 3 1 3 4
119 UPC21 1 1 0 1
120 Consell Social 2 1 1 4 0 4
122 CUDU 1 3 3 7 0 7
126 Càtedra UNESCO SVD 1 1 0 1
128 GUNI 1 1 2 0 2
131 UVR 1 1 1 2 1 3
132 GPE 1 1 1 2 1 3
133 CTT - SGE R+D 2 1 4 2 5 1 12 3 15
136 CTT - SPCR 2 1 1 7 6 2 13 6 19
138 CTT - UASLR 4 2 3 1 3 12 1 13
142 UPC Alumni 2 1 1 3 1 4
145 Parc-UPC 1 1 0 1
150 CTT 2 1 1 3 6 1 7
160 CCN 2 2 1 2 1 4 4 12 7 13 15 33 48
162 CFIS 1 1 2 0 2
170 UGSCCT 1 1 3 2 15 5 2 6 2 9 28 37
181 UTGCBL 3 1 2 13 1 11 1 4 7 8 6 2 6 5 2 48 24 72
182 UTGVG 2 3 10 4 1 6 2 5 2 6 2 23 20 43
183 UTGAB 2 6 18 1 7 1 3 1 2 3 2 2 38 10 48
184 UTGM 10 2 3 4 3 6 1 1 17 13 30
185 UTGASC 1 1 7 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 17 8 25
186 UGS ICE-IS 2 1 7 1 1 2 1 12 3 15
187 UG DMAIV-DET 2 1 2 1 1 3 4 6 10
190 CEIB 3 2 1 7 9 21 1 22
200 FME 1 1 1 7 1 2 2 2 2 2 1 2 12 12 24
210 ETSAB 1 2 2 1 3 3 6
220 ETSEIAT 2 2 8 2 1 1 4 19 1 20
230 ETSETB 1 1 2 1 11 1 1 4 2 4 2 4 4 4 23 19 42
240 ETSEIB 3 1 5 6 1 8 1 3 1 1 3 4 10 4 4 34 21 55
250 ETSECCPB 1 6 9 4 1 4 1 3 2 1 3 1 27 9 36
270 FIB 1 1 3 1 7 6 5 7 4 3 6 2 25 21 46
280 FNB 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 9 9 18
290 ETSAV 1 1 1 1 3 1 4
310 EPSEB 1 5 6 1 5 1 2 1 2 2 2 1 2 3 25 9 34
320 EET 1 1 9 1 1 2 2 10 7 17
330 EPSEM 1 1 1 1 2
370 FOOT 1 4 4 1 2 1 9 4 13
410 ICE 2 1 2 5 0 5
420 INTEXTER 1 3 2 2 2 8 2 2 2 17 7 24
440 IOC 1 1 1 3 1 3 4 7
460 INTE 1 2 1 1 1 2 1 1 6 4 10
480 IS.UPC 1 1 1 1 2
520 BUPC 10 1 54 13 3 1 2 1 3 13 15 82 34 116
540 BGF 1 1 0 1
546 SPRL 3 3 2 1 1 1 7 4 11
551 UGDSI 1 6 1 3 1 8 4 12
611 SCP 2 2 1 2 3 1 5 3 1 2 1 14 9 23
620 SE 5 2 3 1 1 1 2 3 3 1 10 8 24 16 40
640 SLT 2 1 1 5 3 9 3 12
665 CPL 1 0 1 1
666 Càtedra Accessibilitat 1 1 0 1
670 OMC 5 1 1 7 0 7
701 AC 1 1 5 5 2 1 7 8 15
702 CMEM 1 2 1 3 1 1 2 5 6 11
703 CA 1 1 0 1
704 CA I 1 0 1 1
705 CA II 2 2 4 0 4
706 EC 1 1 2 1 1 5 3 5 9 14
707 ESAII 1 1 3 2 1 5 2 6 9 15
708 ETCG 1 3 1 2 2 1 2 5 7 12
709 EE 3 4 3 4 7
710 EEL 1 1 1 5 1 1 7 1 7 11 18
711 EHMA 2 1 2 2 1 2 4 6 10
712 EM 3 1 3 1 3 5 8
713 EQ 1 4 1 1 3 2 4 3 10 9 19
714 ETP 1 1 2 2 2 2 1 6 5 11
715 EIO 2 1 1 3 1 4
717 EGE 2 1 1 3 1 4
719 EGA II 1 1 0 1
720 FA 2 1 2 2 3 5
721 FEN 1 2 2 2 1 5 1 6 8 14
722 ITT 1 1 1 1 2 2 4
723 LSI 2 0 2 2
724 MMT 1 1 2 2 1 2 5 4 9
725 MA I 2 1 1 1 5 0 5
726 MA II 1 2 1 1 3 2 5
727 MA III 1 3 1 4 1 5
729 MF 1 1 2 1 2 3 5
731 OO 1 1 2 1 1 1 1 5 3 8
732 OE 1 6 1 1 1 10 0 10
736 PE 1 1 1 1 2 2 4
737 RMEE 1 2 1 1 2 4 3 7
739 TSC 1 7 2 1 6 5 4 10 16 26
740 UOT 1 0 1 1
741 EMRN 1 1 1 1 2
742 CEN 1 1 1 1 2
744 ET 1 1 1 1 2
903 CCD 1 2 1 3 1 4
905 CEPBA 1 1 1 1 2
909 LIM 1 1 1 1 2 2 4 6
910 LCEM 1 4 0 5 5
914 CPSV 1 1 0 1
915 IRI 1 1 2 2 2 4 6
918 CREB 1 0 1 1
921 CANET 1 0 1 1
922 CD6 1 1 0 1
928 CTTC 1 0 1 1
Sense unitat 1 2 2 3 2 3 2 2 2 9 10 19
TOTAL PAS 97 35 158 36 311 33 181 14 96 158 50 129 73 145 37 42 12 8 1015 600 1615
Dades a 31 de desembre de 2012
Dones 1015
Esc. Gestió 132 Homes 600
Esc. Tècn. de Gestió 194
Esc. Administ. 344
Esc. Aux. Administ. 195
GRUP I 254
GRUP II 179
GRUP III 218
GRUP IV 79
Personal Eventual 20
    (tornar a l'inici)
Personal d'Administració i Serveis segons el criteri antic
Unitat PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL Total PAS
Esc. Tècn. de Gestió Esc. Gestió Esc. Administr. Esc. Aux. Administr. Grup I Grup II Grup III Grup IV Personal eventual
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H Total
 001 SP   1  -  5  2  9  3  14  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  30  6  36
 002 SE   3  -  1  1  14  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  5  26
 007 SGA   -  1  4  1  8  2  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  15  4  19
 008 OD   1  -  -  -  2  -  1  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  4  2  6
 012 Rectorat   -  -  -  -  9  -  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  20  -  20
 017 Unitat Prisma   3  -  1  1  -  -  -  -  4  4  -  3  -  -  -  -  -  -  8  8  16
 020 SDP   3  -  2  1  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  1  9
 022 OTRDI - CTT   -  1  2  -  -  -  1  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  6  2  8
 023 OEEES   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 024 OIO   -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
 025 OSI   -  -  -  -  -  -  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  2  5
 026 USGA   -  -  1  -  -  -  12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  -  13
 027 OAE   1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  1  4
 033 SPA   1  2  1  -  3  1  4  2  -  1  2  -  1  -  -  -  -  -  12  6  18
 038 GJ   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1  3
 050 ASU   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
 051 SDO   4  -  1  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  7
 052 GPAQ   3  3  2  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  7  4  11
 053 VPO   1  1  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  2  1  4  4  8
 055 VDRSU   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
 057 VE   -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  2  1  3
 058 AMCP   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
 060 AD   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  2
 061 ATIC   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
 062 AO   -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  1  -  2  2  4
 063 ASJ   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  2
 069 APAQ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
 101 SCG   -  1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  3
 102 SI   -  2  -  -  1  -  -  -  1  2  1  1  1  3  -  -  -  -  4  8  12
 111 URII   2  -  2  -  5  1  3  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  1  14
 115 Juntes i Comitès Personal   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 118 INNOVA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2
 119 UPC21   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 120 Consell Social   -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  4  -  4
 122 CUDU   1  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  5
 126 CUSVD   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 131 UVR   -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
 132 GPE   -  -  -  -  1  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
 133 CTT - SGE R+D   2  -  -  2  4  2  4  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  4  15
 136 CTT - SPCR   2  -  -  -  1  -  1  -  8  6  -  -  -  -  -  -  -  -  12  6  18
 138 CTT - UASLR   4  -  2  -  3  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  1  13
 142 UPC Alumni   2  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
 150 CTT   -  -  2  -  1  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  6
 160 CCN   -  2  -  -  3  1  2  -  -  1  -  3  3  12  4  13  -  -  12  32  44
 162 CFIS   -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
 170 UGSCCT   1  -  1  -  -  -  2  -  2  15  -  5  2  5  -  2  -  -  8  27  35
 181 UTGCBL   3  1  2  -  13  1  11  1  4  7  8  6  2  5  4  2  -  -  47  23  70
 182 UTGVG   1  2  3  -  10  -  4  1  -  7  1  5  2  5  2  -  -  -  23  20  43
 183 UTGAB   2  -  6  -  18  1  7  -  1  3  -  1  2  3  1  2  -  -  37  10  47
 184 UTGM   -  -  -  -  10  -  1  -  2  3  3  3  6  -  1  -  -  17  12  29
 185 UTGASC   1  -  1  -  7  1  3  1  2  1  2  1  1  3  -  1  -  -  17  8  25
 186 UGS ICE-IS   2  -  2  -  7  1  1  -  1  2  1  -  -  -  -  -  -  -  14  3  17
 187 UG DMAIV-DET   -  -  -  -  2  1  2  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  4  4  8
 200 FME   1  -  1  1  6  1  2  2  -  2  -  2  -  2  1  2  -  -  11  12  23
 210 ETSAB   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  1  -  -  2  3  5
 220 ETSEIAT   2  -  2  -  8  -  2  -  -  -  -  1  1  -  3  -  -  -  18  1  19
 230 ETSETB   1  1  2  1  11  1  -  -  1  4  1  4  2  4  3  4  -  -  21  19  40
 240 ETSEIB   2  1  5  -  6  1  7  1  3  1  1  3  4  8  2  4  -  -  30  19  49
 250 ETSECCPB   1  -  6  -  9  -  4  -  1  4  1  3  2  1  3  1  -  -  27  9  36
 270 FIB   1  1  4  1  7  -  5  -  5  7  -  4  3  6  -  2  -  -  25  21  46
 280 FNB   1  -  1  -  3  2  2  -  -  1  -  1  1  3  -  1  -  -  8  8  16
 290 ETSAV   -  -  1  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3
 310 EPSEB   1  -  5  -  7  1  5  1  2  1  2  2  2  1  1  3  -  -  25  9  34
 320 EET   1  1  -  -  9  1  -  -  -  -  -  1  -  2  -  2  -  -  10  7  17
 330 EPSEM   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  1  2
 370 FOOT   -  -  1  -  3  -  4  -  -  1  -  -  -  2  -  1  -  -  8  4  12
 410 ICE   -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
 420 INTEXTER   -  -  -  1  3  -  2  -  2  1  5  2  2  2  -  -  -  -  14  6  20
 440 IOC   -  -  1  -  1  -  1  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  3  4  7
 460 INTE   -  -  -  1  2  -  1  -  1  -  1  2  1  1  -  -  -  -  6  4  10
 480 IS.UPC   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
 520 BUPC   10  1  49  10  3  -  -  1  1  1  -  2  13  15  -  -  -  -  76  30  106
 540  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 546 SPRL   3  3  2  1  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  7  4  11
 551 UGDSI   -  -  1  -  6  -  -  -  1  3  -  1  -  -  -  -  -  -  8  4  12
 555  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 611 SCP   2  2  1  2  3  -  -  -  5  -  -  3  1  2  1  -  -  -  13  9  22
 620 SE   5  2  3  1  1  1  2  -  3  3  -  1  2  3  -  -  -  -  16  11  27
 640 SLT   2  -  -  -  1  -  1  -  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  8  3  11
 665 CPL   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
 666 Càtedra Accessibilitat   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 670 OMC   5  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  7
 701 AC   1  -  1  -  2  -  5  -  -  5  -  2  -  1  -  -  -  -  9  8  17
 702 CMEM   -  -  -  -  1  -  2  -  1  3  1  -  -  2  -  -  -  -  5  5  10
 703 CA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 705 CA II   -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  4
 706 EC   1  -  1  -  2  -  -  -  -  1  1  4  -  2  -  -  -  -  5  7  12
 707 ESAII   -  1  -  -  2  -  2  -  -  1  -  5  -  2  -  -  -  -  4  9  13
 708 ETCG   -  -  -  1  2  1  -  -  1  2  -  1  -  2  -  -  -  -  3  7  10
 709 EE   -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  3  3  6
 710 EEL   -  1  1  1  5  -  -  -  1  1  -  7  -  1  -  -  -  -  7  11  18
 711 EHMA   -  -  -  -  1  -  1  -  -  2  -  2  1  2  -  -  -  -  3  6  9
 712 EM   -  -  -  -  3  -  -  -  -  1  -  2  -  1  -  -  -  -  3  4  7
 713 EQ   1  -  -  -  4  1  1  -  -  3  -  2  4  3  -  -  -  -  10  9  19
 714 ETP   -  -  -  -  1  -  -  -  1  2  2  2  1  1  -  -  -  -  5  5  10
 715 EIO   -  -  2  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
 717 EGE   -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  3  1  4
 719 EGA II   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
 720 FA   -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  2  3  5
 721 FEN   -  -  1  -  2  -  2  -  -  2  -  1  -  5  1  -  -  -  6  8  14
 722 ITT   -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  1  2  3
 723 LSI   -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2
 724 MMT   -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  2  -  1  2  -  -  -  -  5  4  9
 725 MA I   -  -  -  -  2  -  1  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  5  -  5
 726 MA II   -  1  -  -  2  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  2  5
 727 MA III   -  -  1  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
 729 MF   -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  2  3  5
 731 OO   -  1  -  -  1  -  2  -  -  1  -  1  1  -  -  -  -  -  4  3  7
 732 OE   -  -  1  -  6  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  9  -  9
 736 PE   -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  2  4
 737 RMEE   1  -  -  -  2  -  1  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  4  3  7
 739 TSC   -  -  1  -  7  -  1  1  -  6  -  5  -  4  -  -  -  -  9  16  25
 741 EMRN   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
 742 CEN   -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  1  3
 744 ET   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1
 903 CCD   -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
 905 CEPBA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2
 909 LIM   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  3  3
 910 LCEM   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  4  4
 915 IRI   1  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  2  3  5
 922 CD6   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
TOTAL 91 33 149 31 298 31 159 11 86 144 42 115 61 133 26 42 10 7 922 547  1.469
Dades a 31 de desembre de 2012
Dones 922
Esc. Gestió 124 Homes 547
Esc. Tècn. de Gestió 180
Esc. Administ. 329
Esc. Aux. Administ. 170
GRUP I 230
GRUP II 157
GRUP III 194
GRUP IV 68
Personal Eventual 17
    (tornar a l'inici)

Darrera actualització: 17/10/2013 08:03:42