sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.2.1

3.2.2.1 Concursos de PAS Funcionari

Descripció Concursos de PAS Funcionari.
Font Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

CONCURSOS PROMOCIÓ HORITZONTAL
NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS
Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis 250 ETSECCPB AB 24 Cap 2 nivell 2  4  1
Tècnic/a d'Administració 150 CTT (UASRL) BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  5  1
Tècnic/a d'Administració 701 AC BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  5  1
Tècnic/a  250 ETSECCPB AB 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  3  1
Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis 270 FIB AB 22 Cap 2 nivell 3  6  1
Tècnic/a d'Administració 183 UTGAAB BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  3  1
Tècnic/a d'Administració 181 UTGCBL BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  2  1
Cap Unitat de Recursos i Serveis 182 UTGCVG AB 22 Cap 2 nivell 3  2  1
Cap d'Administració 701 AC AB 24 Cap 1C nivell 1  2  1
Tècnic/a d'Administració 240 ETSEIB BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  4  1
Tècnic/a d'Administració 744 ET BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  7  1
Tècnic/a d'Administració 132 GPE BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  8  1
Tècnic/a d'Administració 131 UVR BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  7  1
Tècnic/a de Gestió Acadèmica 270 FIB AB 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  5  1
Cap de Biblioteca 520 SBPA (UTGCM) AB 24 Bibliotecari/ària de Gestió nivell 1  2  1
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 15 65 15
CONCURSOS DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS
NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS
Administratiu/-va 182 UTGCVG CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1
Administratiu/-va 230 ETSETB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  9  1
Administratiu/-va 701 AC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1
Administratiu/-va 551 UGDSI CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1
Administratiu/-va 001 SP CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1
Administratiu/-va 001 SP CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 026 USGA CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1
Administratiu/-va 002 SE CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1
Administratiu/-va 460 INTE CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1
Administratiu/-va 133 SGE R+D CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 310 EPSEB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 11  32 9

Darrera actualització: 18/09/2013 10:59:51