sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.2.2

3.2.2.2 Concursos de PAS Laboral Fix

Descripció Concursos de PAS Laboral Fix.
Font Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

GRUP I
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS
Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure
Tècnic/a de Taller i Laboratori 440 IOC  -  -  -  -  -  -
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I:  1  -  -  -  -  -
GRUP II
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS
Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure
Tècnic/a de Taller i Laboratori 741 EMRN   1  -  -  -  -  -
Suport en Informàtica i Comunicacions 200 FME  -  3  -  -  1  -
Tècnic/a de Taller i Laboratori 712 EM (Terrassa)  1  1  -  -  1  -
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II:  3  2  4  -  -  2  -
GRUP III
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS
Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure
Tècnic/a de Talleri i Laboratori 731 OOT  1  1  -  1  -  -
Operador en Informàtica i Comunicacions 270 FIB  1  -  -  1  -  -
Operador en Informàtica i Comunicacions 270 FIB  -  -  -  -  -  -
Responsable Recepció de tarda 320 EET  -  4  -  -  1  -
Responsable Recepció de tarda 220 ETSEIAT  -  3  -  -  1  -
Operador en Informàtica i Comunicacions 270 FIB  -  1  -  -  1  -
Operador en Informàtica i Comunicacions 181 CBL  -  -  -  -  -  -
Operador en Informàtica i Comunicacions 181 CBL  -  -  -  -  -  -
Responsable Recepció de tarda 310 EPSEB  -  3  -  -  1  -
Suport en Informàtica i Comunicacions 183 UTGAAB  2  1  -  1  -  -
Tècnic/a de Talleri i Laboratori 708 ETCG  1  -  -  1  -  -
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III:  11  5  13  -  4  4  -
GRUP IV
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS
Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure
Auxiliar de Serveis 310 EPSEB  -  -  -  -  -  -
Auxiliar de Serveis 181 UTGCBL  -  -  -  -  -  -
Auxiliar de Serveis 181 UTGCBL  -  -  -  -  -  -
Auxiliar de Serveis 310 EPSEB  -  -  -  -  -  -
Auxiliar de Serveis 320 EET  -  -  -  -  -  -
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP IV: 5  -  -  -  -  -  -

Darrera actualització: 18/09/2013 10:59:51