sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.2.3

3.2.2.3 Concursos de PAS Laboral Temporal

Descripció Concursos de PAS Laboral Temporal.
Font Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

PER JUBILACIONS PARCIALS  O ANTICIPADES ANY 2012
GRUP I
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE
Tècnic/a de Gestió 150 CTT (Terrassa) 12 1
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 053 VPO 6  1
Tècnic/a 640 SLT 20 1
Tècnic/a d'Obres 102 SI 11  1
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I: 4 49 4
GRUP II
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE
Tècnic/a de Taller/Laboratori 741 EMRN (Manresa) 7 1
Tècnic/a 160 CCN 13  1
Tècnic/a de Taller/Laboratori 184 UTGCM 18 1
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 053 VPO 8  1
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 052 GPAQ 12 1
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 5 58 5
GRUP III
NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE
Tècnic/a de Taller/Laboratori 230 ETSETB 8 1
Suport en Informàtica i Comunicacions 160 CCN 17  1
Tècnic/a de Suport 460 INTE 31 1
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III: 3 56 3

Darrera actualització: 18/09/2013 10:59:51