sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.3

3.2.3 Formació del Personal d'Administració i Serveis

Descripció Personal d'Administració i Serveis. Formació. Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa. Relació dels ajuts per a formació reglada i estades professionals.
Font Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

3.2 Personal d'administració i serveis
3.2.3 FORMACIÓ DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Any 2012
ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA
EIX 0. RECOLZAMENT DE LES POLÍTIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA UPC
Desenvolupament d'habilitats i atenció a persones amb discapacitat. Nivell bàsic 3 37 15
Estalvi energètic als campus. Introducció a l’aplicatiu SIRENAweb 5 44 7,5
Treballem diferent, compartim energia 1 17 15,5
TOTAL 9 98 38
EIX 1. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES
Redacció de textos acadèmics en anglès 1 14 4
Taller de redacció de documents que s'han de publicar al DOGC 1 13 9
TOTAL 2 27 13
EIX 2. NOVA ESTRUCTURA D'ENSENYAMENTS, EEES I EER
Aplicació del Reial decret 99/2011 als procediments relatius a tribunal, defensa i avaluació de tesis doctorals 2 39 4
Protocol de Gestió i tractament dels cobraments i les reclamacions dels Convenis de Cooperació Educativa UPC 1 41 3
Taller: DRAC i la publicació de la recerca 2 31 6
TOTAL 2 111 4
EIX 3. FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 25 278 225
Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals. PSR-PAS 15 108 67,5
Mòdul Específic: Taller laboratoris Mecànics i Físics 1 6 5
Sistema de megafonia per a la comunicació d'emergències 1 9 1
TOTAL 42 401 298,5
EIX 4. FORMACIÓ MARC LEGISLATIU I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ
Aplicació de la llei de protecció de dades als sistemes de videovigilància 1 15 2
Fiscalitat 1 20 17
Gestió econòmica i pressupostària 1 18 21
Iniciació en els tràmits d’estrangeria necessaris per a la incorporació d’investigadors i estudiants estrangers a la UPC 3 46 13,5
Marc i normatives per a la gestió de personal vinculat a la recerca amb inclusió de noves figures contractuals de la llei de la ciència 1 17 8
Noves figures contractuals de la llei de la ciència 2 40 8
Orientacions pràctiques per a estudiants internacionals: tràmits legals i oficines d’acollida a la UPC 2 38 6
TOTAL 11 194 75,5
EIX 5. FORMACIÓ EN CONEIXEMENTS I EINES TIC
Auditoria de Xarxa (OSSTMM)  1 20 6
Bases de dades. Nivell avançat 1 16 25
Bases de dades. Nivell bàsic 1 19 25
Bases de dades. Nivell medi 1 16 25
Com comunicar-nos amb la comunitat universitària a través dels Socials Media 1 22 10
Com millorar el posicionament de la UPC als rànkings web 1 19 5
Creació de documents electrònics accessibles (MS Office i PDF) 1 14 15
Desenvolupament Àgil 1 19 30
Desenvolupament d’aplicacions web amb HTML 5 i Javascript 1 19 30
El web com a mitjà promocional: Com configurar Genweb 1 17 3
Estratègies per a millorar el posicionament web i els rànquings universitaris 1 18 2,5
Instal·lació i configuració de Microsoft Windows 7 Client 1 14 10
Introducció a la gestió de CPDs virtuals en el Cloud Privat UPC 1 40 2
Introducció a les xarxes socials i disseny d’estratègies en els Social Media 1 24 2,5
Introducció al Labview. Nivell bàsic 1 13 20
Introducció al Solidworks. Nivell bàsic 1 13 20
jQuery: Write less, do more 1 17 30
Programació amb XML 1 18 20
Seguretat avançada en entorns virtuals 1 18 10
Seguretat en entorns virtuals 1 15 10
Seguretat en Host 1 13 6
Ús segur d’Internet: perills potencials i mesures bàsiques de seguretat 1 19 6
Web Content Manager: Fonaments de Genweb per a l'edició de continguts 1 18 12
TOTAL 23 421 325
EIX 6. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS
Anàlisi i creativitat per trobar solucions efectives (LT/DP) 1 13 16
Comunicació i argumentació (LT/DP) 2 28 24
El meu posicionament quan treballo en equip (LT/DP) 1 17 7
Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions (LT/DP) 2 26 32
Idees fresques per afrontar la crisi (LT/DP) 3 37 12
La funció del coordinador / la coordinadora en la gestió integrada de projectes (LT/DP) 1 14 12
La influència de les emocions en la cerca de solucions professionals efectives (LT/DP) 1 15 20
Les oportunitats de millora en el nostre entorn de treball: com millorar els resultats i fer-los visibles (LT/DP)  1 15 16
TOTAL 12 165 139
EIX 7. FORMACIÓ I APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ
El patrocini com a estratègia de comunicació de marca 1 13 8
Formació a formadors de l'eina TOT Q 2 26 18
La Carta de Serveis: taller de bones pràctiques 1 9 5
Projecció internacional 1 27 3
Taller de creació i anàlisi de resultats de les enquestes 1 16 8
TOTAL 6 91 42
EIX 8. FORMACIÓ PER A LA E-ADMINISTRACIÓ
Documentum Physical Records 1 5 18
Formació bàsica en Gestió Documental i Arxiu 12 192 48
TOTAL 13 197 66
TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 120 1.705 1.001
(DP): Accions formatives per al Desenvolupament Professional.
AJUTS DE FORMACIÓ ASSISTENTS
A) AJUTS PER A LA FORMACIÓ REGLADA (*)
Ajuts per a la Formació Reglada 262
TOTAL 262
(*) Aquestes dades corresponen a l'any acadèmic 2011-2012
C) AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ ESTADES PROFESSIONALS
BLEKINGE TEKNISKA HOGSKOLA                    1
CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS DE LA HABANA. I.S.P.J.A.E. 1
CLARKSON UNIVERSITY 1
ECOLE CENTRAL PARIS                           2
GRIFFITH UNIVERSITY                           1
IMPERIAL COLLEGE LONDRES                      2
INSTITUTE FOR PROSPECTIVE TECHNOLOGICAL STUDIES 1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE BUENOS AIRES 1
MASSACHUSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY          1
PERFECCIONAMENT SOBRE GESTIO PROCESSOS 1
QUEBEC 2
ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE / MCGILL UNIVERSITY 1
UNIVERSIDAD DE GRENOBLE                       2
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID             1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE             1
UNIVERSITAT DE MILANO                         3
UNIVERSITAT DE TRENTO                         1
UNIVERSITAT SUECIA                            5
UNIVERSITY OF BELGRAD - IUGOSLAVIA            1
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 1
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO    1
WORLD CONFERENCE ON COOPERATIVE EDUCATION     1
TOTAL 33
Dades  de les Estades facilitades pel Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionals
TOTAL AJUTS DE FORMACIÓ 295

Darrera actualització: 18/09/2013 10:59:51