sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 4.1.2

4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font Servei de Patrimoni, Obres i Manteniment
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

EDIFICIS Incorporacions de l'any 2012
Import edificis Import instal·lacions Import Total
EDIFICIS ACABATS
A4 Construcció de la Sala d'Estudis del Mòdul A4 del C. Nord  102.011  175.949  277.961
C3 Mòdul del C. Nord  -  8.613  8.613
OGCN Obres Generals Campus Nord  2.511  -  2.511
PMTR Edifici de Recerca (RDTI) de Castelldefels  42.974  -  109.411
PO Poliesportiu del Campus Nord  11.595  -  62.556
TR13 Edifici de Recerca de Terrassa  179.695  198.238  377.933
TR4 Ampliació edif.TR4 (CTTC) C.Transferència Tecnologia Calor  181.647  275.173  456.820
TOTAL EN EDIFICIS ACABATS  520.433  657.973  1.295.805
EDIFICIS EN CURS
CB02 Edificis "C" i "I" del Campus del Besòs  57.796  -  57.796
CB03 Edifici de Recerca "D1" del Campus del Besòs  198.793  -  198.793
CB04 Edifici de "K" del Campus del Besòs  285.833  -  285.833
CB07 Edifici "A" (Esc.Indust.) del Campus del Besòs  340.889  -  340.889
CB08 Edifici de "B" del Campus del Besòs  62.668  -  62.668
CB09 Edifici de "J" del Campus del Besòs  1.418.208  -  1.418.208
CB10 Edifici "C" del campus del Besòs  2.419.267  -  2.419.267
CB11 Edifici "I" del Campus Besòs  2.229.809  -  2.229.809
OGCB Obres Generals Campus Besòs o Llevant  75.241  -  75.241
TOTAL EN EDIFICIS EN CURS  7.088.504  -  7.088.504
TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS  7.608.937  657.973  8.266.910

Darrera actualització: 31/07/2013 10:54:54