sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 4.2.2

4.2.2 Pressupost per programes

Descripció Pressupost per programes.
Font Unitat de Suport
Període de referència 2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Programes per al pressupost 2013
Nre. Descripció Import %
1 Docència 78.275.649,60 28,1%
2 Recerca, desenvolupament, innovació i transferència de tecnologia 98.397.751,40 35,3%
3 Promoció institucional, societat i compromís social 1.637.747,00 0,6%
4 Atenció a les persones 1.252.000,00 0,4%
5 Les infraestructures 4.000.000,00 1,4%
6 Administració i Serveis 88.355.283,00 31,7%
Deute i adquisició d'actius 6.520.116,00 2,3%
TOTAL 278.438.547,00 100%

Darrera actualització: 31/07/2013 10:55:10