sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.11

5.11 La cooperació solidària amb països en vies de desenvolupament

Descripció Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència 2008-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Activitats de cooperació per al desenvolupament - UPC 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Nombre d'adhesions a través de la matrícula de l'estudiantat (1) 8.694 7.491 7.030 6.055 4.879
Personal de la universitat que fa aportació a través de la campanya del 0,7% de la seva retribució (2) 165 165 160 158 145
ONG i grups de cooperació a la UPC 16 16 16 17 17
Assignatures i Màsters sobre cooperació  36 37 32 6 17
Convenis amb ONGD i altres entitats  13 14 23 23 24
Convocatòria d'Ajuts a Accions de Cooperació (3)
Nombre de projectes  97 102 98 64 44
Desplaçaments previstos (4) 254 266 263 130 91
Import dels ajuts aprovats  456.015 468.989 320.497 159.301 114.790
(1) Dades provisionals facilitades per PRISMA, maig 2013
(2) Els 145  es corresponen amb dades facilitades pel S.Personal del 2012. Està pendent de l'actualització de dades de personal del 2013 
(3) Dada provisional, diversos projectes resten pendents de resolució en el marc de la convocatòria 2013
(4) El total de membres upc particpants és de 180 . Són 91 els membres d'aquestos equips que tenen previst el desplaçament

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:46