sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.12

5.12 La prevenció de riscos laborals

Descripció Informació sobre les revisions mèdiques realitzades al personal UPC segons el centre sol·licitat i la procedència.
Font Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13
Revisions mèdiques inicials 285 409 413 149 144 visita per reincorporació per llarga absència 3 14
Revisions mèdiques periòdiques 1076 1094 1363 1333 1225 visita per protecció de la maternitat 6 7
Total revisions mèdiques 1361 1503 1776 1482 1369 visita per protecció de la lactància 1 0
visita per motius de salut 8 27
Total visites 18 48
AVALUACIONS DE RISC INFORMES TÈCNICS
Tipus d'avaluació Nre. Avaluacions
Especialitat
Nre.
 Informes
Avaluació de risc col·lectiu de biblioteques: seguretat, higiene i ergonomia 126 Seguretat en el Teball 5
Avaluacions específiques individuals per embaràs 6 Higiene Industrial 3
Avaluacions específiques individuals per lactància natural 1 Ergonomia 6
Avaluacions específiques individuals per reincorporació per llarga absència 8 Psicologia aplicada 2
Avaluacions específiques individuals per motius de salut 15 Emergències 9
Avaluacions específiques individuals derivades de revisions mèdiques 1
ASSESSORAMENTS INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS
Especialitat Nre. Assessoraments Accidents laborals Nre. Accidents
Seguretat en el treball 4 Accidents en el lloc de treball 4
Ergonomia 5 Accidents fora del lloc de treball prodiïts en territori UPC 10
PLANS D'EMERGÈNCIA NORMES, INSTRUCCIONS, RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS
Simulacres d'evacuació 4 simulacres Normes de seguretat 3
Guies ràpides d'actuació per als Serveis d'Emergència externs 366 fitxes Normes higièniques 1
Instruccions de prevenció 1
INVERSIONS Recomanacions ergonòmiques 1
Instal·lació, manteniment de 30 DESA i formació per al seu ús 17.520 €
FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)
Formació Nre. Edicions Nre hores/edició Assistents Programa d'ajuda per a la coordinació d'activitats empresarias (PACAE)
Formació bàsica en PRL, adreçada al PAS 10 8 202 (*) Disseny del programa
Web de prevenció. Creació de continguts
Formació bàsica en PRL, adreçada a PDI i PAS de laboratoris químics i físics del DEMRN 1 2 9 Formulari de sol·licitud PACAE
Convenis universitat-empresa, adreçada a PSR 5 4 51 Convenis Universitat-Empresa
Assessoraments personal UPC en empreses externes
Convenis universitat-empresa, adreçada a PDI 6 4 40 Assessoraments personal extern a la UPC
Research Meeting. Responsabilitats i obligacions dels PDI en PRL en el marc dels convensi universitat-empresa. PACAE. 1 2 50 Coordinació amb empreses amb activitat a la UPC
Assessorament i coordinació
Establiment d'acords de coordinació
(*) Indica convocats

Darrera actualització: 01/08/2013 14:03:13