sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.3.1

5.3.1 Biblioteques

Descripció Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts. Relació dels principals projectes i inversions realitzats durant el darrer any.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts
160 Campus Nord               5.617              457.802                      61                83.532                    689                    184                    191  
170 Campus Terrassa               4.413              184.068                      56                37.119                    792                    116                    225  
181 Campus Baix Llobregat               1.798              141.972                      50                24.284                    506                      44                      70  
200 FME                  317                61.438                      52                 9.055                    199                        5                      24  
210 ETSAB               2.729              195.607                      51                66.118                 1.263                    154                      49  
240 ETSEIB               3.467              261.446                      57                47.075                    566                    109                    138  
280 FNB                  727                45.261                      52                 6.143                    161                      14                        4  
290 ETSAV               1.107                71.474                      50                21.548                    767                      59                      63  
310 EPSEB               2.905              116.770                      50                31.430                    961                      20                      13  
330 Campus Universitari de Manresa (4)               1.356              112.062                      50                20.080                    731                      20                    232  
340 EPSEVG                  848              110.299                      53                15.906                    593                      12                      29  
820 EUETIB               2.348              244.554                      51                22.053                    544                        9                      18  
860 EEI                  150                63.388                      35                 1.862                    175                        3                      14  
SUBTOTAL 27.782 2.066.141 51,35 386.205 7.947 749 1.070
ALTRES 21.763 (5) - - 2.371 (6) 8.911 (7) - -
TOTAL 49.545 2.066.141 51,35 388.576 16.858 749 1.070
(1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis
(2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portàtils i altres equipaments
(3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper
(4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)
(5) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques
(6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i altres unitats
(7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:47