sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.3.3

5.3.3 Portal d'accés a dipòsits institucionals (UPCommons)

Descripció Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

NOMBRE DE DOCUMENTS 2008 2009 2010 2011 2012
Videoteca UPC                 581                   899                 1.354                 1.964                 2.396  
Treballs acadèmics UPC               3.752                 5.667                 6.877                 9.434               11.337  
Revistes i congressos UPC               5.478                 6.415                 7.369                 8.796               10.044  
Materials docents UPC (2)             26.641               27.758               28.899               31.028                 2.005  
Exàmens UPC(2)                    -                        -                        -                        -                 30.983  
E-prints UPC               1.951                 2.677                 5.320                 7.155               13.205  
TDX UPC                 795                   988                 1.204                 1.364                 1.577  
Llibres digitals IDP                 467                   496                   501                   511                   560  
Total             39.665               44.900               51.524               60.252               72.107  
NOMBRE DE VISITES 2008 2009 2010 2011(1) 2012
Videoteca UPC             46.969             281.045             345.337             302.500             213.390  
Treballs acadèmics UPC        1.128.493          1.218.772          2.661.526          1.678.083          1.361.538  
Revistes i congressos UPC           579.302          1.015.931          1.381.198             794.704             538.800  
Materials docents UPC (2)           440.757             471.886               64.180               45.751               78.914  
Exàmens UPC(2)                    -                        -                        -                        -               273.159  
E-prints UPC           223.402             478.501             774.822          1.233.767             919.795  
UPCommons           531.431             515.801             432.185             652.968             710.969  
Llibres digitals IDP           303.030             320.602             565.229             613.032             664.957  
Total         3.253.384          4.302.538          6.224.477          5.320.805          4.761.522  
(1) A partir de l''any 2011, la font utilitzada per l'extracció d'estadístiques és Google Analytics
(2) A partir de 2012, els materials docents i els exàmens s'allotjen en dipòsits diferents

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:47