sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.3.4

5.3.4 Arxiu

Descripció Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2008 2009 2010 2011 2012
Metres lineals de documentació (1)            2.377              2.748              2.898              2.932              2.734  
Consultes i préstecs d'expedients            1.273              1.609              1.220                 585                 915  
Expedients transferits a l'arxiu (1)            1.071              3.133              4.660              3.060              2.159  
Expedients indexats a l'SGD (2)           51.195             62.244             66.307             67.434             67.434  
Unitats amb documents a l'arxiu (1)                 24                   25                   20                   22                   22  
Assistents a cursos de formació                 66                   11                   48                   52                 195  
Hores de formació d'usuaris                  44                   16                   28                   39                   48  
(1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat, General i Vèrtex
(2) SGD és la base de dades que serveix de plataforma per al sistema de gestió de documents de la UPC

Darrera actualització: 01/08/2013 13:43:22