sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.3.5

5.3.5 Iniciativa Digital

Descripció Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

EDICIÓ DE LLIBRES
Titols editats 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Català 9 14
Castellà 17 7
Anglès 1 3
Total 27 24
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
Accesos a llibres digitals des de la UPC 2007 2008 2010 2011
Accessos                             191.206              303.030      565.229        613.032  
PORTAL eBOOKS UPC (1)
Curs 2011-2012
(abril-juny)
Curs 2012-2013
(abril-juny)
Títols disponibles                                   238                    276  
Visites al web                             167.779              535.707  
Consultes de llibres                               39.648              189.819  
http://ebooks.upc.edu
UPC OpenCourseWare
Materials docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juny 2013)
Apunts                                                           1.142  
Audiovisuals                                                                81  
Exàmens                                                                 12  
Exercicis/Problemes                                                              351  
Imatges                                                                  6  
Pràctiques                                                                 23  
Programari                                                               101  
Treballs d'assignatura                                                               182  
Altres                                                               305  
Total                                                           2.203  
Assignatures publicades per àmbits temàtics (dades acumulatives juny 2013)
Aeronàutica i espai                                                                  3  
Arquitectura                                                                 26  
Ciències de la visió                                                                 11  
Desenvolupament humà i sostenible                                                                   3  
Economia i organització d'empreses                                                                 19  
Edificació                                                                   2  
Energies                                                                  3  
Enginyeria agroalimentària                                                                 13  
Enginyeria civil                                                                   1  
Enginyeria dels materials                                                                 11  
Enginyeria electrònica i telecomunicacions                                                                 43  
Enginyeria mecànica                                                                 18  
Enginyeria química                                                                  9  
Ensenyament i aprenentatge                                                                   1  
Física                                                                   8  
Informàtica                                                                   8  
Matemàtiques i estadística                                                                33  
Nàutica                                                                  6  
Recursos generals                                                                   3  
So, imatge i multimèdia                                                                  2  
Total                                                              223  
Curs 2012-2013
Descàrregues d'arxius                                                        467.834  
Visites                                                          69.065  

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:47