sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.5.1

5.5.1 Publicacions institucionals

Descripció Principals indicadors relacionats amb les publicacions institucionals en paper i en suport digital.
Font Servei de Comunicació i Promoció
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

SUPORT PAPER EXEMPLARS
Presentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Curs 2012-2013 (1) 5.000
Estatuts (1) 100
Guia general dels estudis de grau  curs 2013-2014 (1) 6.000
Díptic "Estudis de grau a la UPC", curs 2013-2014 (català i castellà)   8150 català / 750 castellà
Quadríptic "Estudis de postgrau a la UPC", curs 2013-2014 (català i castellà) (1) 2.500 català / 2.250 castellà
Guia "Estudis de postgrau a la UPC", curs 2013-2014 (anglès i xinès) (1) 1.000
Punts de llibre d'activitats d'orientació 8.500
Carpeta UPC curs 2013-2014 33.500
Agenda UPC 2013-2014 1.500
Material de suport per a la "Nit UPC" 1.000
Calendari curs 2013-2014 3.500
Monogràfic especial (inclòs en premsa 11-06-2013)  (1) 220.000
(1) Aquestes publicacions es poden consultar al web de la UPC en versió PDF
SUPORT DIGITAL EXEMPLARS
UPCtv 63 vídeos
Directes UPCtv 37 directes
iTunesUPC 63 vídeos
Youtube UPC 55 videos
Informació d'acollida a la UPC per al nou estudiantat  web
Butlleti e-estudiantat 10 butlletins
Memòria i Dades estadístiques i de gestió 2011-2012 web
Pressupost web
Guies dels estudis de grau, 2ons cicles i màsters universitaris, curs 2012-2013 (1) 131 pdf
Vídeos produïts (presentació UPC, divulgació científica, estudiantat) 5
Vídeos coproduïts (informació escoles i facultats, vida universitària) 2
"EnclauUPC" 14
Arcitec 6 entrades
Canal "@UPCinforma" 827 seguidors
Canal "Jo també vull estudiar a la UPC" 1837 seguidors

Darrera actualització: 27/08/2013 12:22:23