sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.5.4

5.5.4 Pla d'informació, orientació i acollida als estudis de la UPC

Descripció Principals d'indicadors del Pla d'informació, orientació i acollida als estudis de la UPC: fires i salons, Jornades de Portes Obertes, apadrinaments de centres de secundària, visites a centres de secundària, al campus de la UPC, web, suport als treballs de recerca de secundària i di
Font Servei de Comunicació i Promoció
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Fires i salons
Trobades, fires i salons d'orientació universitària  als quals s'ha assistit 41
Nombre de consultes ateses 12.777
Jornades de portes obertes 
Nombre de jornades  76
Nombre d'inscrits 4.759
Apadrinaments de centres de secundària
Nombre de padrines/padrins (1) 177
Nombre de centres apadrinats 170
(1) Hi ha padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat.
Visites a centres de secundària
Nombre de centres als que s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             112
Noies i nois als quals s'ha arribat  3.859
Nombre de visites 111
Visites al campus de la UPC
Centres que han visitat el Campus 373
Estudiantat que ha visitat el Campus 10.156
Web 
Pàgines vistes del web dels estudis (català, castellà, anglès)(2) 3046215
Pàgines vistes de la pàgina d'activitats d'informació i orientació i jornades de portes obertes de graus i màsters(2) 203.813
(2) Comptabilitza cada vegada que el navegador carrega una pàgina
Suport als treballs de recerca de secundària
Fires i fòrums de treballs de recerca en els que s'ha participat 21
Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles
Treballs acceptats 127
Noies i nois als que s'ha acceptat el treball  145
Treballs de recerca tutoritzats 115
Divulgació tecnològica
Conferències ofertades/realitzades
Ofertades 44
Realitzades 26
Centres visitats 21
Nois i noies que hi ha assistit 978
Activitats realitzades a la Setmana de la Ciència 33

Darrera actualització: 27/08/2013 12:22:23