sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.6

5.6 Llengües i Terminologia

Descripció Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS INSCRIPCIONS ACCÉS
FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE DE CATALÀ
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural (estudiantat internacional) 25 activitats 1487 accés
Cursos de català d'acollida: nivells bàsic i elemental (estudiantat internacional) 28 activitats 653 accés
Cursos de català: nivells intermedi al superior i reforç (PDI, PAS, estudiantat) 15 activiats 142 accés
Exàmens oficials de català 3 convocatòries 61 accés
Proves de nivell (PDI, PAS i estudiantat) - 57 accés
FORMACIÓ D'ANGLÈS I PRÀCTICA D'IDIOMES
Cursos d'anglès modalitat virtual 4 edicions 124 accés
Cursos d'idiomes (Merit School) 1185 accés
Itineraris guiats d'anglès acadèmic 2 pathways 50 accés
Pràctiques d'anglès en grup 20 activitats 274 accés
Talk 10, servei d'intercanvis lingüístics 48 parelles 279 accés
Proves d'acreditació i diagnòstic d'idiomes 4 proves, 3 centres 373 accés
FORMACIÓ EN HABILITATS COMUNICATIVES
Cursos de comunicació eficaç en anglès i català 21 cursos 200
Cursos de comunicació eficaç virtuals (Argumenta per a PDI i estudiantat) 8 cursos 56
TOTAL 173 activitats 4.941
QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES RESULTATS ACCÉS
CORRECCIONS I TRADUCCIONS
Àmbit de gestió i acadèmic (català, castellà, anglès) 5,640 fulls (300 par./full) accés
Oferta de revisió de material docent en anglès 18 assignatures, 3 unitats accés
Oferta de traducció de guies docents a l'anglès 6 unitats
Traduccions de denominacions d'assignatures de màster (ca, es i en) 2335 assignatures
RECURSOS LINGÜÍSTICS
UPCTERM 92429 termes (total), 4873 consultes accés
Nomenclatura multilingüe de la UPC 1492 termes (total), 68 t. nous, 2057 consultes accés
Higher Education Lexicon / Lèxic d'educació superior 10001 termes (total), 1835 termes nous, 6016 consultes accés
Llibre d'estil lingüístic de la UPC Publicació al web, cercador, 38 apartats accés
Writer's Toolbox. Bloc de redacció multilingüe 81 entrades, 2061 visites (total), 47 entrades noves, 983 visites accés
Nomenclatura multilingüe de la Xarxa Vives d'Universitats Coordinació SLT, 12 universitats, 1331 termes
Catàleg de recursos terminològics de la Xarxa Vives d'Universitats Coordinació SLT i actualització, 9 universitats accés
Lèxic panllatí de desenvolupament sostenible de Realiter 517 termes
Manual d'estil interuniversitari en anglès Elaboració
DISSENY DE PLANS I MESURES DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA RESULTATS ACCÉS
PLA DE LLENGÜES DE LA UPC
Plans estratègics UPC14, Pla estratègic 2010-14, 3 programes accés
PlaVe UPC 2011-2014, 2 programes accés
Pla finançament universitats, 4 indicadors
Programes específics Programa d'idiomes de la UPC accés
Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural accés
Programa Queda i Practica accés
Programa d'aprenentatge de llengua catalana accés
Programa d'acreditació del català del PDI accés
ALIANCES
Projecció externa 8 associacions i 5 grups de treball accés
3 comunicacions a congressos internacionals accés
3 convenis accés
Col·laboració interna Pla de formació del PAS, SDP
Pla de formació del PDI, ICE
Formació en competències, Escola Doctorat
UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat, SRI
Competència, requisits i crèdits idiomes, SGA
Doc. Acadèmica multilingüe, SCP
Web institucional multilingüe, SCP
Sala de Premsa, e-informacions, OMC
Indicadors lingüístics, GPAQ
COMUNICACIÓ
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC 129.218 visites, 472.961 pàgines vistes accés
Twitter SLT 619 tuits, 375 seguidors accés
Bloc Espai de treball SLT 119 entrades (total), 56 entrades noves accés
Materials de difusió 8 fullets descarregables accés
10 materials didàctics accés
4 presentacions i 2 vídeos
Atenció de consultes 2304 consultes ateses (total)
2243 sobre formació i acreditació d'idiomes

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:47