sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.8

5.8 Creació d'empreses

Descripció Evolució de la valorització de la recerca al llarg dels darrers cinc anys.
Font Programa INNOVA
Període de referència 2008-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Valorització de la recerca 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre de projectes assessorats 150 176 172 182 195
Nombre de persones emprenedores que han fet servir el Programa Innova 306 339 344 364 390
Nombre d’empreses creades(1) 25 11 9 10 9
Nombre d'empreses en les que ha entrat a participar la Universitat 1 4 4 4 3
Nombre de tecnologies explotades via llicència i similars 13 14 18 16 10
Nombre de projectes presentats al concurs d'Idees de Negoci(2) 62 110 61 85 70
Nombre d’estudiantat matriculats a les assignatures en què col·labora el Programa Innova 337 334 334 315 647
(1) El càlcul de les empreses creades s’ha regit per criteris de prudència, tenint en compte que la data de constitució entrés en els intervals de referència. Tot i així, el nombre de projectes vius i en fase de constitució és molt més elevat, i a data d’avui hi deu haver empreses noves constituïdes que no s’han comptat en aquest document.  
(2) Des de 2010: Concurs Emprèn UPC
 

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:47