sou a: Edició 2011-2012 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Física

Nom Titulació Grau en Enginyeria Física
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel

Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 40
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2012-2013 2,90
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2012-2013 12,77
Nota de tall (assignació juliol) 2012-2013 11,96
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2012-2013 116
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2012-2013 45
Assignats en qualsevol preferència (assignació juliol) 2012-2013 50
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2012-2013 71

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2011-2012 7
Homes 2011-2012 38
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2011-2012 45
% estudiantat matriculat de nou ingrés en 1ª preferència 2011-2012 100

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2011-2012 34
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2011-2012 0
Quad. Primavera - Fase Inicial 2011-2012 34
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2011-2012 0
Dones 2011-2012 7
Homes 2011-2012 27
Total estudiantat matriculat a la titulació 2011-2012 34
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2011-2012 45

Crèdits matriculats Període Valor
Total Crèdits ordinaris matriculats (1Q) 2011-2012 1.290
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada (1Q) 2011-2012 1,29
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada (1Q) 2011-2012 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada (1Q) 2011-2012 -
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada (1Q) 2011-2012 -
% crèdits repetits (1Q) 2011-2012 0
Crèdits adaptats (1Q) 2011-2012 -
Crèdits convalidats (1Q) 2011-2012 6,00
Crèdits reconeguts (1Q) 2011-2012 -
Total crèdits ordinaris matriculats 2011-2012 2,67
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2011-2012 2,67
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2011-2012 -
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2011-2012 -
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2011-2012 -
% crèdits ordinaris repetits 2011-2012 0,00
Crèdits adaptats 2011-2012 -
Crèdits convalidats 2011-2012 6,00
Crèdits reconeguts 2011-2012 -
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2011-2012 46,84
Crèdits anuals teòrics 2011-2012 60
Crèd. Matriculats vs cred teòrics (%) 2011-2012 78,07

Dades Totals del Centre

Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2011-2012 161
Nombre de convenis de cooperació educativa 2011-2012 262
Nº Hores Totals 2011-2012 83.769
Import dels convenis de cooperació educativa 2011-2012 671.917
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2011-2012 458
Incidències (desestimades i anul·lades) 2011-2012 -
Denegades 2011-2012 242
Concedides 2011-2012 215
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2011-2012 48,50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2011-2012 6,40
Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants 2011-2012 11,38
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2011-2012 42
Incidències (desestimades i anul·lades) 2011-2012 -
Denegades 2011-2012 27
Concedides 2011-2012 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2011-2012 35,71
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2011-2012 4,60
Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing programa mobilitat Erasmus 2011-2012 77
Estudiantat incoming programa mobilitat Erasmus 2011-2012 41
Estudiantat outgoing altres programes de mobilitat 2011-2012 48
Estudiantat incoming altres programes de mobilitat 2011-2012 20