sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Arquitectura

Nom Titulació Arquitectura
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus Titulació 1r i 2n cicles
Nombre de Crèdits 375
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 1.564
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 1.564
Dones 2012-2013 851
Homes 2012-2013 713
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 1.564
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 790,47

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 59.285,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 50.197
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 5.064
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 1.902
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 2.122,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 15,33
Crèdits adaptats 2012-2013 1.081,50
Crèdits convalidats 2012-2013 10,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 4.389
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 37,13

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 93,89
Taxa de rendiment 2012-2013 84,70

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 5,69
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 83,18
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 27,97

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 165
Homes 2012-2013 123
Nombre de titulats 2012-2013 288

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 152
Estudiantat incoming 2012-2013 131
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 267
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 394
Nº Hores Totals 2012-2013 115.841
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.061.442,33
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 659
Denegades 2012-2013 361
Concedides 2012-2013 293
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,46
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 152
Denegades 2012-2013 74
Concedides 2012-2013 76
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 22,41