sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Arquitectura

Nom Titulació Arquitectura
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus Titulació 1r i 2n cicles
Nombre de Crèdits 375
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 1
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 652
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 587
Dones 2012-2013 323
Homes 2012-2013 351
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 674
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 357,73

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 26.830
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 22.493,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 2.723,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 675
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 938
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 16,16
Crèdits adaptats 2012-2013 1.173
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.691,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 39,67

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 92,98
Taxa de rendiment 2012-2013 79,08

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 20,93
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 83,10
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 13,37

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 64
Homes 2012-2013 53
Nombre de titulats 2012-2013 117

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 96
Estudiantat incoming 2012-2013 91
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 103
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 150
Nº Hores Totals 2012-2013 43.812
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 362.932,07
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 240
Denegades 2012-2013 129
Concedides 2012-2013 110
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 45,83
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,71
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 15
Denegades 2012-2013 8
Concedides 2012-2013 7
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 46,66
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,06