sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Aeronàutica (2n cicle)

Nom Titulació Enginyeria Aeronàutica (2n cicle)
Centre Docent Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 38
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 43

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 84
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 75
Dones 2012-2013 11
Homes 2012-2013 74
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 85
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 82,10

Crèdits matriculats Període Valor
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 72,70

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 70,53
Taxa de rendiment 2012-2013 66,13

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 15,38
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 73,03
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 46,15

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 191
Estudiantat incoming 2012-2013 72
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 331
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 405
Nº Hores Totals 2012-2013 202.603
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.448.744,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 709
Denegades 2012-2013 387
Concedides 2012-2013 320
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 45,13
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,89
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 50
Denegades 2012-2013 22
Concedides 2012-2013 28
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 56
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,25