sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria de Camins, Canals i Ports (2n cicle)

Nom Titulació Enginyeria de Camins, Canals i Ports (2n cicle)
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 130
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 130
Dones 2012-2013 27
Homes 2012-2013 103
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 130
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 63,77

Crèdits matriculats Període Valor
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 38,64

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 96,23
Taxa de rendiment 2012-2013 84,69

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 40,47
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 84,94
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 9,52

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 153
Estudiantat incoming 2012-2013 70
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 170
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 203
Nº Hores Totals 2012-2013 63.032
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 420.142,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 564
Denegades 2012-2013 333
Concedides 2012-2013 230
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,78
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,67
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,44
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71