sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria de Telecomunicació

Nom Titulació Enginyeria de Telecomunicació
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació 1r i 2n cicles
Nombre de Crèdits 375
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 1
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 536
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 470
Dones 2012-2013 100
Homes 2012-2013 464
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 564
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 411,60

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 32.807,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 25.732
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 4.684,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 1.573,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 817,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 21,56
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 52,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.960
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 55,44

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 84,16
Taxa de rendiment 2012-2013 77,39

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 13,51
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 77,99
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 50,19

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 16
Homes 2012-2013 13
Nombre de titulats 2012-2013 114

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 111
Estudiantat incoming 2012-2013 79
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 153
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 244
Nº Hores Totals 2012-2013 80.145
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 657.754,06
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 529
Denegades 2012-2013 316
Concedides 2012-2013 212
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,07
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 37
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,24
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71