sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria de Telecomunicació

Nom Titulació Enginyeria de Telecomunicació
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 150
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 17
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 19

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 49
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 43
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 61
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 68
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 27,55

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 2.066,25
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.893,75
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 130,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 19,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 22,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 8,34
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 162,25
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 27,71

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 97,22
Taxa de rendiment 2012-2013 91,25

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 72
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 90,81
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 6

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 22
Nombre de titulats 2012-2013 24

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 25
Estudiantat incoming 2012-2013 19
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 133
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 182
Nº Hores Totals 2012-2013 68.362
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 439.385,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 492
Denegades 2012-2013 290
Concedides 2012-2013 201
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,85
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,96
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 34
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 21
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 61,76
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,19