sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Industrial

Nom Titulació Enginyeria Industrial
Centre Docent Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tipus Titulació 1r i 2n cicles
Nombre de Crèdits 375
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 458
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 415
Dones 2012-2013 93
Homes 2012-2013 377
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 470
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 401,03

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 41.810
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 32.558
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 5.304
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 2.092,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 1.855,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 22,12
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 94,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.962
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 63,98

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 82,70
Taxa de rendiment 2012-2013 74,10

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 13,93
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 73,71
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 54,72

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 12
Homes 2012-2013 60
Nombre de titulats 2012-2013 90

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 191
Estudiantat incoming 2012-2013 72
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 331
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 405
Nº Hores Totals 2012-2013 202.603
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.448.744,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 709
Denegades 2012-2013 387
Concedides 2012-2013 320
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 45,13
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,89
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 50
Denegades 2012-2013 22
Concedides 2012-2013 28
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 56
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,25