sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Informàtica

Nom Titulació Enginyeria Informàtica
Centre Docent Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus Titulació 1r i 2n cicles
Nombre de Crèdits 375
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 336
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 260
Dones 2012-2013 24
Homes 2012-2013 356
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 380
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 228,84

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 17.889
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 15.219
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.402,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 660
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 607,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 14,92
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 7,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.303
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 44,96

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 95,30
Taxa de rendiment 2012-2013 81,50

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 13,48
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 81,67
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 55,59

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 109
Nombre de titulats 2012-2013 115

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 63
Estudiantat incoming 2012-2013 103
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 296
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 417
Nº Hores Totals 2012-2013 178.623
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.367.395,47
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 622
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 308
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 49,51
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,60
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 23
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 63,88
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,78