sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Informàtica (2n cicle)

Nom Titulació Enginyeria Informàtica (2n cicle)
Centre Docent Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 13
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 14
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 18
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 23
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 9,68

Crèdits matriculats Període Valor
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 31,56

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 98,67
Taxa de rendiment 2012-2013 92,56

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 50
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 79,94
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 63
Estudiantat incoming 2012-2013 103
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 296
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 417
Nº Hores Totals 2012-2013 178.623
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.367.395,47
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 622
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 308
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 49,51
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,60
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 23
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 63,88
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,78