sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria en Electrònica

Nom Titulació Enginyeria en Electrònica
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 150
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 17
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 17

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 91
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 79
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 98
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 106
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 43,73

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 3.279,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 2.760,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 288
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 108
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 123
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 15,82
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 790,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 283
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 30,79

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 89,93
Taxa de rendiment 2012-2013 80,35

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 32,65
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 88,43
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 34,69

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 21
Nombre de titulats 2012-2013 22

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 111
Estudiantat incoming 2012-2013 79
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 153
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 244
Nº Hores Totals 2012-2013 80.145
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 657.754,06
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 529
Denegades 2012-2013 316
Concedides 2012-2013 212
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,07
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 37
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,24
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71