sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria en Organització Industrial

Nom Titulació Enginyeria en Organització Industrial
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 150
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 86
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 76
Dones 2012-2013 15
Homes 2012-2013 88
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 103
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 43,48

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 3.261
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 2.956,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 220,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 45
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 39
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 9,33
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 471
Crèdits reconeguts 2012-2013 387
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 31,34

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 97,57
Taxa de rendiment 2012-2013 89,74

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 42
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 93,46
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 18

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 30
Nombre de titulats 2012-2013 34

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07