sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria en Organització Industrial (orientat a l'edificacio)

Nom Titulació Enginyeria en Organització Industrial (orientat a l'edificacio)
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 150
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.




Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 8
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 14

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 1
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 0
Dones 2012-2013 22
Homes 2012-2013 42
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 64
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 0

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 55,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 7,67
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 207,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 35,27

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 93,67
Taxa de rendiment 2012-2013 88,63

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 51,28
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 95,67
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 15,38

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 12
Nombre de titulats 2012-2013 20

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 91
Estudiantat incoming 2012-2013 33
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 129
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 190
Nº Hores Totals 2012-2013 70.071
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 476.591,03
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 838
Denegades 2012-2013 518
Concedides 2012-2013 319
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 38,06
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,87
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 32
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 14
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,75
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,12