sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria de Materials

Nom Titulació Enginyeria de Materials
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 150
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 8
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 8

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 73
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 72
Dones 2012-2013 31
Homes 2012-2013 52
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 83
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 56,16

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 4.212
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 3.217,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 711
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 270
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 13,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 23,61
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 210
Crèdits reconeguts 2012-2013 395,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 50,15

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 90,22
Taxa de rendiment 2012-2013 78,25

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 33,33
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 89,18
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 33,33

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 10
Nombre de titulats 2012-2013 15

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07