sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació

Nom Titulació Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 312
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel

Dades de les Titulacions

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 25
Estudiantat incoming 2012-2013 19
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 133
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 182
Nº Hores Totals 2012-2013 68.362
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 439.385,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 492
Denegades 2012-2013 290
Concedides 2012-2013 201
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,85
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,96
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 34
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 21
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 61,76
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,19

No hi ha dades de la titulació