sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Llicenciatura de Matemàtiques

Nom Titulació Llicenciatura de Matemàtiques
Centre Docent Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus Titulació 1r i 2n cicles
Nombre de Crèdits 300
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2007-2008.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 42
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 31
Dones 2012-2013 15
Homes 2012-2013 29
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 44
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 25,43

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.525,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.218
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 165
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 82,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 60
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 20,15
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 15
Crèdits reconeguts 2012-2013 69
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 35,69

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 94,69
Taxa de rendiment 2012-2013 85,25

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 44,06
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 87,49
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 45,76

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 12
Homes 2012-2013 20
Nombre de titulats 2012-2013 32

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 16
Estudiantat incoming 2012-2013 25
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 22
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 25
Nº Hores Totals 2012-2013 8.977
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 60.502,78
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 69
Denegades 2012-2013 34
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,86
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17