sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim

Nom Titulació Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim
Centre Docent Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 150
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 20
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 26

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 63
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 56
Dones 2012-2013 19
Homes 2012-2013 63
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 82
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 45,53

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 3.414,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 3.272
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 94,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 24
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 24
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 4,17
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 9
Crèdits reconeguts 2012-2013 288,25
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 40,12

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 97,75
Taxa de rendiment 2012-2013 92,69

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 33,33
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 90,34
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 8,33

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 8
Nombre de titulats 2012-2013 13

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 10
Estudiantat incoming 2012-2013 15
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 23
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 28
Nº Hores Totals 2012-2013 12.258
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 56.791,02
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 181
Denegades 2012-2013 101
Concedides 2012-2013 78
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,09
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,92
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 25
Denegades 2012-2013 10
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 60
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42