sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques

Nom Titulació Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques
Centre Docent Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus Titulació 2n cicle
Nombre de Crèdits 138
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 0
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 1

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 8
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 6
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 4
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 9
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 5,04

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 348
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 232,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 108
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 7,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 33,18
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 36,45

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 96,99
Taxa de rendiment 2012-2013 53,08

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 50
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 92,30
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 25

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 0
Nombre de titulats 2012-2013 3

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 16
Estudiantat incoming 2012-2013 25
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 22
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 25
Nº Hores Totals 2012-2013 8.977
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 60.502,78
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 69
Denegades 2012-2013 34
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,86
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17