sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica, Eng. Mecànica, Eng. Química i Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil)

Nom Titulació Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica, Eng. Mecànica, Eng. Química i Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil)
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Terrassa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 270
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,92
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 3,54
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5,71
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 248
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 233
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 15

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 45
Homes 2012-2013 264
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 309

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 271
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 214
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 3
Dones 2012-2013 25
Homes 2012-2013 246
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 271
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 229,20

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 13.752
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 11.148
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 2.136
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 360
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 108
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 18,93
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 816
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 50,74

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 239
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 40,16
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 38,49
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 11,29
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,27
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,76

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 42
Estudiantat incoming 2012-2013 45
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 140
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 198
Nº Hores Totals 2012-2013 73.847
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 499.605,10
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 604
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 290
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 48,01
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,15
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 27
Denegades 2012-2013 12
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 55,55
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42