sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica i Eng. Mecànica)

Nom Titulació Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica i Eng. Mecànica)
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 200
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,43
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,99
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 85
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 85
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 23
Homes 2012-2013 190
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 213

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 238
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 6
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 191
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 7
Dones 2012-2013 24
Homes 2012-2013 294
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 318
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 244,80

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 14.688
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 11.364
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 2.334
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 792
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 198
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 22,63
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.122
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 44,74

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 164
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 42,68
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 24,39
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,70
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 7,31
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 18,90

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 20
Estudiantat incoming 2012-2013 48
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 91
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 111
Nº Hores Totals 2012-2013 53.296
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 346.812,36
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 542
Denegades 2012-2013 319
Concedides 2012-2013 220
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,59
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,43
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 23
Denegades 2012-2013 14
Concedides 2012-2013 8
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 34,78
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,35