sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Química i Eng.Organització Industrial

Nom Titulació Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Química i Eng.Organització Industrial
Centre Docent Escola d'Enginyeria d'Igualada
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 80
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,36
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,46
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 29
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 29
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 14
Homes 2012-2013 41
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 55

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 20
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 22
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 0
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 28
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 36
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.728
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.728
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 54
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 36,42

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 1
Estudiantat incoming 2012-2013 4
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 8
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 11
Nº Hores Totals 2012-2013 4.740
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 28.550
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 52
Denegades 2012-2013 28
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 46,15
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,59
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 0
Denegades 2012-2013 0
Concedides 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 -