sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica, Eng. Mecànica, Eng. Química i Eng de Recursos Energètics i Miners)

Nom Titulació Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica, Eng. Mecànica, Eng. Química i Eng de Recursos Energètics i Miners)
Centre Docent Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 235
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,49
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,93
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 115
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 115
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 21
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 60
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 76
Nº Hores Totals 2012-2013 32.278
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 217.117,49
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 349
Denegades 2012-2013 198
Concedides 2012-2013 151
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,26
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 3,72
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 28,57
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58