sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Diplomatura en Estadística

Nom Titulació Diplomatura en Estadística
Centre Docent Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 207
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Crèdits matriculats Període Valor
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 15

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 100

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 72,26
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 5
Nombre de titulats 2012-2013 7

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 16
Estudiantat incoming 2012-2013 25
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 22
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 25
Nº Hores Totals 2012-2013 8.977
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 60.502,78
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 69
Denegades 2012-2013 34
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,86
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17