sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Diplomatura en Ciències Empresarials

Nom Titulació Diplomatura en Ciències Empresarials
Centre Docent Centre Universitari Euncet
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 195
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 23
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 23
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 11
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 24
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 3,69

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 240
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 20
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 88
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 114
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 18
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 91,66
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 54
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 10,29

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 77,15
Taxa de rendiment 2012-2013 74,10

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 100
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 66,38
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 14
Nombre de titulats 2012-2013 22

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 11
Estudiantat incoming 2012-2013 7
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 33
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 43
Nº Hores Totals 2012-2013 17.385
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 81.033,98
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 65
Denegades 2012-2013 44
Concedides 2012-2013 21
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 32,30
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,51
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 3
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0