sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Diplomatura en Òptica i Optometria (semipresencial)

Nom Titulació Diplomatura en Òptica i Optometria (semipresencial)
Centre Docent Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 207
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 20
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 11
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 8
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 21
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 11,97

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 619,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 336
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 130,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 37,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 115,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 45,76
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 118,50

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 2
Estudiantat incoming 2012-2013 5
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 54
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 87
Nº Hores Totals 2012-2013 20.449
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 96.886,28
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 194
Denegades 2012-2013 115
Concedides 2012-2013 79
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,95
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 5
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58